november 7, 2018

Arbetsmiljöledningssystem

Företagsanpassad utbildning som baserar sig på:

  • ISO 45 001:2018 Ledningssystem för arbetsmiljö
  • AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö

Oavsett om du planerar att certifiera ditt ledningssystem eller ej är det alltid bra att basera ledningssystemet på en internationell standard

Vill du ha mer information, pris och/eller offert?