oktober 29, 2018

Uppdrag

Standardiserings Institutet i Sverige. Sedan 2004 har jag varit underleverantör, utbildningsledare och konsult,  till Svenska institutet för standarder SIS inom bl a. kvalitet, miljö, interna revisioner och arbetsmiljö.  

METSO  Sweden AB, Sala. Utbildning i arbetsmiljöledning enligt ISO 45 001 för ledning och internrevisorer

Kadersjö, Västerås.  Integrerat ledningssystem ISO 9001, 45 001 och 14001
Altas Assistans, kvalitetsledning. Utbildning och konsultstöd.

Landstinget i Västernorrland, Kvalitetsledning. Utbildning och konsultstöd.
KFO, kvalitetsledning. Utbildning och konsultstöd för medlemmar inom KFO LSS.
Örebros Läns Landsting. Kvalitetsutbildning, Landstingsledningen.
Stockholms läns landsting, Miljöledning,
Särmarks assistans, Kvalitetsledning. Utbildning och konsultstöd.
Danderydssjukhus AB, Kvalitetsledning. Ledningsstöd, utbildning och kunsultstöd till projektledning.                                                                                                                                                  Karolinska Universitetssjukhuset, ALB. Införande av produktionsplanering, effektiviseringsprogram, projektledning för ny barnopavd.

ENCIA AB, Kvalitetsledning och LEAN. Utbildning och konsultstöd.
Move and Walk AB, Kvalitetsledning. Utbildning och konsultstöd.
Resursteamet AB. Kvalitets och miljöledning. Utbildning och konsultstöd.
Region Skåne, Rättspsykiatri, Verksamhetslednings- och projektledningsstöd i upprättande och införande av ledningssystem, utbildningar samt kvalitetscertifiering.

Region Blekinge, Rättspsykiatri. Kvalitetsledningsutbildningar och projketledarstöd

Sandvik Coromat, Gimo. Chefstöd, utveckling av rehabprocess m.m.

Selecta, Sverige. Konsultstöd i utveckling av ISO 14001:2015 samt ledningsutbildning