november 7, 2018

Revisioner

Interna revisioner lämpar sig bäst att göras av den egna personalen men ibland kan man ha behov av att få en utomståendes perspektiv och ögon på sitt ledningssystem. Det kan även vara så att det egna företaget av resursbrist inte har möjlighet att avvara personal i den omfattning som krävs för att göra revisioner som är värdeskapande för ledningen och därmed företaget och dess anställda.

Jag utbildade mig till revisor 1999 och har revidera de flesta branscher för kvalitet, arbetsmiljö, yttre miljö, energi.

Självklart är det sträng sekretess som gäller.

Vill du har mer information eller hjälp med en revision