oktober 29, 2018

Utveckla ledningssystem

Alla företag har ett ledningssystem, några har många. Detta skapar röra och otydlighet för båda personal och kunder som kan leda till sjukskrivningar, kompetensflykt, ekonomiska bekymmer.m.m Listan kan göras lång.

Det finns internationellt utvecklade standarder för olika områden, tex. kvalitet, arbetsmiljö, yttre miljö, informationssäkerhet, som ett företag behöver hantera. Standarderna ger vägledning om vilka saker man ska tänka på för att få ett ledningssystem som bidrar till att företaget inom de olika områdena och på helheten leder till ständig förbättring och hållbarhet.

Utbildningarna bygger på standarderna och utformade med praktiska exempel från olika branscher.

Nu startar jag en ny utbildningsserie med fokus på kvalitet och arbetsmiljö/hälsa som även kan kompletteras med yttre miljö om så önskas. Utbildningarna kommer båda finnas som öppna utbildningar  samt företagsinterna hos hemmaplan.

Utbildningarna 

2 dags utbildning, Grundkurs i ”Skapa ledningssystem”

3 (2+1) dagars utbildning, Skapa ledningssystem

1 dagsutbildning, Internrevision

Vill du få mer information var vänlig så återkommer vi till dig