Secits Holding AB anlitar 2B Fine AB för ledningssystemsutveckling och certifiering

Vi tackar Secits Holding AB för förtroendet att stötta koncernen med utveckling och certifiering för kvalitet ISO 9001, informationssäkerhet ISO 27001-2, arbetsmiljö ISO 45001 och miljö ISO 14 001.

Koncernen tillhandahåller säkerhetslösningar för både privatpersoner och företag och vill med sina certifieringar kunna visa upp den kvalitet, informationssäkerhet, arbetsmiljö och miljöarbete som bolaget bedriver på ett oberoende sätt genom certifiering.

www.secits.se

www.sakralarm.se