Fördjupningsutbildningar

Efter att ha gått olika områdesspecifika utbildningar kan det vara värdefullt att gå en utbildning som penetrerar ett specifikt område. Vi har utvecklat en palett av utbildningar som vi vet att chefer/samordnare/koordinatorer med ansvar för ett eller flera områden, ledningar, processägare m.fl har behov av.