Kvalitetsledning för internrevisorn

Intern revision av verksamhetens ledningssystem och arbetssätt är ett oerhört värdefullt verktyg för utveckling av verksamheten. Väl planerade och genomförda revisioner genererar värde för verksamheten i form av ett mer effektivt ledningssystem i syfte att skapa bra kvalitet med låga kvalitetsbristkostnader och ökad kundnöjdhet. Samtidigt som internrevisionen identifierar interna möjligheter till ökad effektivitet och lönsamhet. Väl planerade interna revisioner ger ledningen värdefull information som underlag för styrning av verksamheten.

Utbildningsmål

Målet med utbildningen är att du ska kunna genomföra internrevision inom kvalitetsområdet som skapar nytta och värde för din organisation/företag.

Du förstår syftet kvalitetsledningssystem  samt förstår  hur man planerar och genomför revisioner som ger ett värdefullt underlag för ledningen i strategiarbetet samt förbättringsförslag som leder till utveckling i verksamheten.

Utbildningen vänder sig till

Utbildningen passar dig som redan arbetar som internrevisor inom ett annat området, kan vara nyutbildad revisor utan erfarenhet eller ska ansvara för att planera och genomföra interna revisioner av ett kvalitetsledningssystem. Vi kommer blanda teori med praktik och dela med oss av vår långa erfarenhet. Vi kommer att ge exempel från revisioner och från olika branscher vi arbetat med och inom, i över 20 år.

Utbildningen ges både som öppen, distans och företagsanpassad.

Utbildningslängd: Öppen utbildning 2 dag. Ledarledd on-line  3 halvdagar

Förkunskaper: Du bör ha gått grundutbildning i internrevision hos oss eller något annat utbildningsföretag eller ha erfarenhet av revisionsarbete.

 

 

Kontakta oss för en företagsintern utbildning

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi med en offert på en utbildning anpassad efter era behov.