Med över 110 års samlad erfarenhet

Vår kärnverksamhet är att stödja företag och organisationer att utveckla och förbättra sin verksamhet genom att erbjuda utbildning, konsulting och revision med målet att hjälpa våra kunder att få effektiva ledningssystem inom kvalitet, arbetsmiljö, miljö, innovation, energi, hållbarhet  och revisioner.