2B Fine- Din partner i lednings- och verksamhetsutveckling

Med 140 års samlad erfarenhet

Vår kärnverksamhet är att stödja företag och organisationer att utveckla och förbättra sin verksamhet genom att erbjuda utbildning, konsulting och revision med målet att hjälpa våra kunder att få effektiva företag och organisationer.

Vi erbjuder tjänster inom ledning och styrning generellt eller för utveckling av specifika områden för kvalitet, arbetsmiljö, miljö, innovation, energi, hållbarhet och revisioner.

Vi erbjuder även ledarskapsutbildningar och coachning .

Utbildningsledarna, konsulterna och revisorerna har både lång yrkeserfarenhet och senior konsulterfarenhet inom de områden som de verkar.

Vi är underleverantörer till SIS, Svenska Institutet för Standarder samt medlemmar i SIQ, Swedish Institute for Quality