2B FINE AB

Din partner i lednings-, verksamhets,- och kompetens,- personlig utveckling

Med över 100 års samlad erfarenhet

Vår mission är att stödja företag och organisationer att bli långsiktigt hållbara och framgångsrika genom att erbjuda  utbildningar, konsulting och revision inom kvalitet, arbetsmiljö, miljö, hållbarhet, innovation och informationssäkerhet.

Vi erbjuder tjänster inom ledning och styrning generellt, för utveckling av ledningssystem baserat på ISO standarder inom olika de områden som ledningssystemet behöver hantera som tex. kvalitet, arbetsmiljö, miljö/hållbarhet, innovation, energi, hållbarhet och revisioner.

Vi erbjuder stöd för utveckling av ledningssystem till certifiering för delar eller hela resan från start till mål sk. ”Generalkonsult” och kan även erbjuda ett lätthanterad IT stöd för dokumenthantering och processvisualisering.

Utbildningsledarna, konsulterna och revisorerna har både lång yrkeserfarenhet och senior konsulterfarenhet inom de områden som de verkar.

Vi genomför även resor för personlig och ledarskapsutveckling.

Vi är medlemmar i SIS kommitté för utveckling av familjen ISO 9000, godkänd utbildningsanordnare av AFA försäkringar samt medlemmar i SIQ, Swedish Institute for Quality

     AFA försäkringar