2B Fine- Din partner i lednings- och verksamhetsutveckling

Med över 100 års samlad erfarenhet

Vår kärnverksamhet är att stödja företag och organisationer att utveckla och förbättra sin verksamhet genom att erbjuda utbildning, konsulting och revision med målet att hjälpa våra kunder att bli effektiva och hållbara.

Vi erbjuder tjänster inom ledning och styrning generellt, för utveckling och certifiering av specifika områden för kvalitet, arbetsmiljö, miljö/hållbarhet, innovation, energi, hållbarhet och revisioner.

Vi erbjuder även ledarskapsutbildningar och coachning .

Utbildningsledarna, konsulterna och revisorerna har både lång yrkeserfarenhet och senior konsulterfarenhet inom de områden som de verkar.

Vi är underleverantörer till SIS, Svenska Institutet för Standarder, godkänd utbildningsanordnare av AFA försäkringar samt medlemmar i SIQ, Swedish Institute for Quality