Med över 140 års samlad erfarenhet

Vår kärnverksamhet är att stödja företag och organisationer att utveckla och förbättra sin verksamhet genom att erbjuda utbildning, konsulting och revision med målet att hjälpa våra kunder att få effektiva företag och organisationer genom att utvecklas inom kvalitet, arbetsmiljö, miljö, innovation, energi, hållbarhet  och revisioner. Vi erbjuder även coachning och ledarskapsutbildning för hållbart ledarskap. Utbildningsledarna, konsulterna och revisorerna har både lång yrkeserfarenhet och senior konsulterfarenhet inom de områden som de verkar.