Processutveckling

Att skapa dokumenterade processer som används i både det dagliga och strategiska arbetet är en utmaning. Ofta dokumenteras processerna med höga ambitioner i t.ex. ett certifieringsarbete, för att sedan glömmas bort. Genom att planera och följa upp processernas resultat kan man se hur en verksamhet verkligen fungerar. Risker, kvalitetsbristkostnader, m.m. som kan ge negativa ekonomiska resultat, arbetsmiljöproblem, miljöpåverkan kan dölja sig i en traditionell uppföljning.

Utbildningsmål

Målet med dagarna är att du ska få en god kunskap om hur organisation och arbetssätt kan bidra till hög delaktighet och ständig förbättring. Du kan förklara för dina kollegor hur process, aktivitet och dokumentation hänger ihop. Du kommer att ha kunskap om hur man kan lägga upp ett processarbete, förslag på såväl projektupplägg som förvaltningsorganisation och vilka olika verktyg som man kan använda i arbetet. Vi blandar teori med praktik.

Utbildningsinnehåll

  • Vad är en process
  • Varför arbeta med processer
  • Upplägg för att införa processorienterad arbetssätt
  • identifiera och dokumentera dina processer
  • Identifiering och dokumentering av en egen process
  • Exempel på olika verktyg för dokumentation och visualisering

Utbildningen vänder sig till

Utbildningen passar dig som ska ha ett ansvar i processutveckling som chef/ledare/samordnare och vill lära dig mer om hur man kan utveckla, styra, förbättra och organisera ett processarbete. Vi kommer blanda teori med praktik och exempel från arbetssätt vi utvecklat och/eller tagit del av från de många branscher, företag och organisationer vi arbetat med och inom i över 20 år.

Utbildningen ges både som fysisk, digi-live  och företagsanpassad.

Förkunskaper:
Vi rekommenderar att du först gått någon av våra, eller hos något annat utbildningsföretag, grundutbildningar i t.ex. kvalitet- innovation, miljö eller arbetsmiljöledningssystem eller har förskaffat dig erfarenhet på annat sätt.

Företagsanpassad utbildning

Utbildning ges även som förtagsanpassad på plats hos er eller digi-live och kan även göras som konsultstöd

Kontakta oss

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi med mer information  om kommande utbildningar eller en offert på en utbildning företagsanpassad på plats eller på distans efter era behov.