Risker och möjligheter 1 dag

Att identifiera och hantera risker och möjligheter kan skapa nya arbetssätt, affärsmöjligheter, mål samt säkerställa hantering av intressentkrav, legala krav, miljöaspekter och resurser. Under utbildningsdagen kommer vi att gå igenom en modell som kan användas inom samtliga av dessa områden men även andra.

Utbildningsmål

Målet med dagen är att du ska få med dig ett arbetssätt som du kan använda i din verksamhet när ni ska göra arbeten som rör området risker och möjligheter och en process för detta.

Utbildningen vänder sig till

Utbildningen passar dig som har en roll i ett befintligt ledningssystem, ett ledningssystem under utveckling eller bara vill lära dig mer risker och möjligheter. Vi kommer blanda teori med praktik och exempel från arbetssätt vi utvecklat och/eller tagit del av från de många branscher, företag och organisationer vi arbetat med och inom, i över 20 år.

Utbildningen ges både som öppen och företagsanpassad.

Förkunskaper: Vi rekommenderar att du först gått någon av våra, eller hos något annat utbildningsföretag, grundutbildningar i t.ex. kvalitet, miljö eller arbetsmiljöledningssystem.

Anmälan: Kontakta oss för mer information om företagsanpassad utbildning

Fördjupningsutbildningar som kan vara bra att komplettera med:

Kontakta oss

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi med en offert på en utbildning anpassad efter era behov.