Med ”Generalkonsult” menas att vi tar ansvar för alla de olika aktiviteter som ni behöver för att få ett effektivt ledningssystem på plats anpassat till er verksamhet och behov.

Beroende på om ni redan är certifierade eller har ett ledningssystem som ni anser uppfyller kraven i en standard men inte era behov kan starten se lite olika ut men generellt har vi en process som vi arbetar efter

  • GAP analys
  • Kompetensutveckling
  • Projektledning
  • Materialutveckling, processer, rutiner m.m.
  • Implementering av IT stöd för dokumenthantering och processvisualisering
  • Stöd i certifieringsprocessen