Konsultation  Certifiering Rådgivning  Coachning

När man beslutat sig för att utveckla hela eller delar av sitt ledningssystem för tex. certifiering mot en ISO standard, kan det vara till stor hjälp att kunna diskutera upplägg, fastställa nuläge inför tidsplaner, resursberäkning m.m. för att inte missa viktiga saker. Med vår mångåriga och gedigna erfarenhet från en mängd olika branscher och områden blir vi en värdefull partner för er där vi bidrar med råd och tips samt erfarenhet från våra tidigare anställningar och konsultuppdrag.

Behöver du individuell coachning för att utvecklas i din roll ? Vissa av våra konsulter har lång erfarenhet av mentor/coachnings uppdrag.

Nedan följer några exempel på vad vi kan hjälpa er med. Tveka inte att kontakta oss oavsett om uppdraget är litet eller stort har erfarenhet av både mindre och större verksamheter.

GAP analys

Vi genomför GAP-analys av er verksamhet där vi analyserar ert befintliga arbetssätt för att ta reda på vad som behöver göras för att uppfylla mål i en större förändring eller kraven i en standard som ni beslutat sig för att börja arbeta efter. Detta kan t.ex. vara omorganisation, ISO 9001, 14001, 45001 eller 50001. Med utgångspunkt från resultatet i GAP-analysen föreslår vi lämpliga åtgärder som gör att ni kan gå mot beslutat mål eller en certifiering av ert ledningssystem

Stöd till ledningsgruppen

Ledningens roll i verksamhetens för hur organisationes/företagets kvalitets- miljö- eller arbetsmiljöarbete är helt avgörande och central för att ledningssystemet ska ge den effekt som är tänkt. Högsta ledningen har även ett tydligt ansvar i alla standarder för ledningssystem, såsom ISO 9001, 14001 och 45001. För att får största möjliga verksamhetsnytta med ledningssystemet erbjuder vi därför utbildningar, rådgivning och stöttning för ledningen i dessa frågor.

Processkartläggning och kvalitetssäkring

Ungefär 10–20% av kostnaderna för ett företag beror på slarv och bristande rutiner, vilket vi kallar kvalitetsbristkostnader. Med ett väl genomtänkt och systematiskt förbättringsarbete med era kritiska processer, kan dessa kostnader minska samtidigt som ni ökar kundnöjdheter och skapar en effektivare och mer inspirerande verksamhetsmiljö.

Vi hjälper er med processkartläggning, planering av era processer där vi sätter upp kontrollpunkter och relevant övervakning av processerna samt bidrar med förslag på förbättringsåtgärder.

Projektledning för certifiering

Vi kan hjälpa er med utveckling av hela eller delar i ledningssystem enligt ISO 9001, 14001, 45001, 50001, 27001, 22000, 39001, Innovation och Hållbarhet. Vi kan stödja projektledare och ledning eller ha projektledarrollen. Tillsammans skapar vi ett ledningssystem som är praktiskt användbart och som leder till effektiva processer och ständig förbättring av er verksamhet. Vi har lång erfarenhet både som anställda och konsulter av att utveckla, införa, underhålla och förbättra ledningssystem inom olika branscher och områden.

Bemanning/coaching

Har ni behov av att ha en kvalitets, miljö, arbetsmiljö, innovationssamordnare på kort eller längre tid? Vi kan hjälpa er att finna rätt person. Vi kan även coacha ledare eller ledningssystemansvariga i deras yrkesroll.

Kontakta oss

Kontakta oss för mer information.