Våra digitala utbildningar ger dig en ökad möjlighet att studera på distans samt att inte behöva resa och vara borta från jobb och nära. Våra utbildningsledare, som också är konsulter och som har en lång arbetslivs- och konsulterfarenhet och ger dig en mix av teori och praktik för att Du ska få kunskap som direkt kan appliceras i ditt arbete. Med öppna och företagsinterna digitala utbildningar får du möjligheten att ta till dig kunskapen där och när det passar dig bäst.

Kvalitetsledning

Miljöledning

Arbetsmiljöledning

Internrevision

Bokningsdatum kommer innom kort