Miljöledningssystem 2 dagar

Alla företag och organisationer har ett ledningssystem som gör att man kan producera och tillhandahålla tjänster och produkter till interna och/eller externa kunder.  En del i ledningssystemet är att hantera miljöfrågor som i förlängningen handlar om att minska företagets/organisationens miljöpåverkan och tillhandahålla produkter och tjänster som bidrar till ett hållbart samhälle samt kunders behov, förväntningar och faktiska krav.  Men miljöledningssystemet bidrar också till att minska miljöpåverkan inom ett livscykelperspektiv så att vi inte bara tar hänsyn till den miljöpåverkan som uppstår när just vi hanterar en vara, tjänst, material, kemikalier eller något annat utan även den påverkan som uppstår i ledet innan dvs hos våra leverantörer, samt i ledet efter då våra vara och tjänster nyttjas. Miljöledningssystemet kan även leda till innovation när vi arbetar med mål för att minska miljöpåverkan genom att använda nya råvaror, effektivisera verksamheten, leverera produkter och tjänster på ett nytt mer miljövänligt sätt och faktiskt komma på helt nya varor och tjänster. Det finns affärsfördelar i ett effektivt och smart miljöledningssystem.

Utbildnings mål

Målet med dagarna är att du ska få en god kunskap om hur organisation och arbetssätt kan bidra till hög delaktighet och ständig förbättring. Du kan förklara för dina kollegor hur ert miljöarbete, aktivitet och dokumentation hänger ihop. Du kommer att ha kunskap om hur man identifierar och prioriterar miljöarbetet i ett livscykelperspektiv.

Utbildningen riktar sig till

Utbildningen passar dig som vill lära dig om miljöledning enligt ISO 14001, ska certifiera din organisation, eller vill sätta igång ett bra förbättringsarbete för att minska er miljöpåverkan och arbeta med miljöinnovation som kan göra att ditt företag/organisation kan möta en snabb utveckling med behov och mer krav på hållbara varor och tjänster. Vi kommer blanda teori med praktik och exempel från arbetssätt vi utvecklat och/eller tagit del av från de många branscher, företag och organisationer vi arbetat med och inom i över 20 år.

Utbildningen ges både som öppen, företagsanpassad och på distans.

Förkunskaper:
Inga förkunskaper krävs.

Utbildningar som kan vara bra komplettera med:

Kontakta oss

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi med mer information och/ eller en offert på en utbildning anpassad efter era behov.