Kvalitetsledning

Alla företag och organisationer har ett ledningssystem som gör att man kan producera och tillhandahålla tjänster och produkter till interna och/eller externa kunder. En del i ledningssystemet är att hantera kvalitetsfrågor som i förlängningen handlar om att skapa nöjda kunder genom att tillhandahålla produkter och tjänster som uppfyller kundens behov, förväntningar och faktiska krav. Systematiken i ledningssystemet gör även att vi internt arbetar med att systematiskt identifiera kvalitetsbrister och möjliga förbättringar som bidrar till effektivitet och ökad lönsamhet för verksamheten.

Kvalitetsledning Steg 1

I Kvalitetsledning Steg 1 arbetar vi främst med VAD, för att du ska få en riktigt bra grund att stå på när du går vidare till att skapa ett riktigt bra kvalitetsledningssystem.

Utbildningen tar tex upp: Vad är en standard och varför är det bra att arbete enligt en sådan. Vad är ett ledningssystem och vad krävs för att det ska fungera bra? Vad är kvalitet? Vad betyder Processinriktning och hur arbetar man med det? Vad betyder de olika viktiga termerna och begreppen? Vad standardkraven betyder och en genomgång av dem.

Utbildningen grundar sig på den internationella kvalitetsstandarden ISO 9001, som företag och organisationer kan certifiera sig mot. Under utbildningen kommer vi även att ha influenser från andra ”kvalitetsmodeller” som tex. LEAN och TQM som mer innehåller ett ”HUR” till skillnad från ISO 9001 som är en kravstandard och som anger ”VAD” ett ledningssystem ska/bör innehålla.

Utbildningsmål

Du ska efter utbildning ha god kunskap om vad ett kvalitetsledningssystem är. Du förstår vad  ett processinriktatarbetssätt kräver, vilka ingående delar som som är viktiga i kvalitetsledningssystemet för att det ska generera effektivitet samt vilka krav som finns i ISO 9001:2015.

Utbildningen vänder sig till

Utbildningen passar dig som har en roll eller är ny i en roll i ett befintligt ledningssystem, ett ledningssystem under utveckling. Vi kommer blanda teori med praktik och exempel från arbetssätt vi utvecklat och/eller tagit del av från de många branscher, företag och organisationer vi arbetat med och inom, i över 20 år.

Utbildningen ges både som företagsanpassad på plats eller och på distans.

Förkunskaper:
Inga förkunskaper krävs.

Kontakta oss

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi med mer information

    Utbildningar som kan vara bra komplettera med: