Intern revision 2 dagar

Intern revision av verksamhetens ledningssystem och arbetssätt är ett oerhört värdefullt verktyg för utveckling av verksamheten. Väl planerade och genomförda revisioner genererar värde för verksamheten i form av högre kundnöjdhet, bättre lönsamhet, identifiering av potentiella förbättringsmöjligheter, tillvaratagande av organisationen kunskaper och idéer, bättre miljöprestanda, bättre arbetsmiljö och trivsel samt ger ledningen värdefull information som då effektivt kan prioritera sin styrning av verksamheten.

Utbildningsmål

Målet med dagarna är att du ska få en god kunskap om hur intern revision ger verksamheten verksamhetsnytta. Du kommer att få förståelse för hur viktigt det är att hela organisationen förstår nyttan med interna revisioner. Ett av det viktigaste i internrevision är att skapa ett positivt samtalsklimat och att fokus ligger på att identifiera förbättringsmöjligheter, snarare än brister. Efter revision ska du ha en trygg grund som interrevisor och kunna genomföra värdeskapande trevliga revisioner där du tillsammans med dina medarbetare hittar potentiella förbättringar.

Utbildningen vänder sig till

Utbildningen passar dig som ska bli internrevisor eller ska hansvara för att planera och följa upp revisioner. Vi kommer blanda teori med praktik och exempel från revisionsmodeller vi utvecklat och/eller tagit del av från de många branscher, företag och organisationer vi arbetat med och inom i över 20 år.

Utbildningen ges både som öppen och företagsanpassad.

Förkunskaper:
Vi rekommenderar att du först gått någon av våra, eller hos något annat utbildningsföretag, grundutbildningar i t.ex. kvalitet- miljö eller arbetsmiljöledningssystem.

Kontakta oss

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi med en offert på en utbildning anpassad efter era behov.