Integrerad internrevision 

Intern revision av verksamhetens ledningssystem och arbetssätt är ett oerhört värdefullt verktyg för utveckling av verksamheten. Väl planerade och genomförda revisioner genererar värde för verksamheten i form av högre kundnöjdhet, bättre lönsamhet, identifiering av potentiella förbättringsmöjligheter, tillvaratagande av organisationen kunskaper och idéer, bättre miljöprestanda, bättre arbetsmiljö och trivsel samt ger ledningen värdefull information som då effektivt kan prioritera sin styrning av verksamheten.

På utbildningen går vi igenom det gemensamma och de specifika kraven i ISO standarder för kvalitet, arbetsmiljö och miljö och hur man kan revidera dessa tillsammans.

Vi går även igenom olika metoder och modeller som man kan använda och när man ska revidera .

Utbildningsmål

Målet med dagarna är att du ska få en god kunskap om hur intern revision ger verksamhetsnytta. Du kommer kunna planera, genomföra, dokumentera revisionen samt rapportera och kommunicera resultatet.  Du kommer att få förståelse för hur viktigt det är att hela organisationen förstår nyttan med interna revisioner. Ett av det viktigaste i internrevision är att skapa ett positivt samtalsklimat och att fokus ligger på att identifiera förbättringsmöjligheter, snarare än brister. Efter revision ska du ha en trygg grund som internrevisor och kunna genomföra värdeskapande trevliga revisioner där du tillsammans med ledning och verksamhet hittar potentiella förbättringar.

Utbildningen vänder sig till

Utbildningen passar dig som ska bli internrevisor i ett integrerat ledningssystem eller ska ha ansvar för att planera och följa upp integrerade revisioner. Vi kommer blanda teori med praktik och ge exempel från revisionsmodeller vi utvecklat och/eller tagit del av från de många branscher, företag och organisationer vi arbetat med och inom i över 20 år.

Utbildningen ges både som öppen, distansutbildning och företagsanpassad.

Förkunskaper:
Vi rekommenderar att du först gått någon av våra, eller hos något annat utbildningsföretag, grundutbildningar i t.ex. revision, kvalitet- miljö eller arbetsmiljöledningssystem.

Utbildningslängd: Öppenutbildning 2 heldagar. Distans 4 halvdagar.

Utbildningsledare: Mats Andersson och Anna Vesterberg

Andra utbildningar som kan var bra att komplettera med: