Grunder i internrevision 

Intern revision av verksamhetens ledningssystem och arbetssätt är ett oerhört värdefullt verktyg för utveckling av verksamheten. Väl planerade och genomförda revisioner genererar värde för verksamheten i form av högre kundnöjdhet, bättre lönsamhet, identifiering av potentiella förbättringsmöjligheter, tillvaratagande av organisationen kunskaper och idéer, bättre miljöprestanda, bättre arbetsmiljö och trivsel samt ger ledningen värdefull information som då effektivt kan prioritera sin styrning av verksamheten.

På utbildningen går vi igenom det gemensamma och de specifika kraven i ISO standarder för kvalitet, arbetsmiljö och miljö och hur man kan revidera dessa tillsammans.

Vi går även igenom olika metoder och modeller som man kan använda och när man ska revidera .

Utbildningsmål

Målet med dagen är att du ska få en god kunskap om hur intern revision ger verksamhetsnytta. Du kommer kunna planera, genomföra, dokumentera revisionen samt rapportera och kommunicera resultatet.  Du kommer att få förståelse för hur viktigt det är att hela organisationen förstår nyttan med interna revisioner. Ett av det viktigaste i internrevision är att skapa ett positivt samtalsklimat och att fokus ligger på att identifiera förbättringsmöjligheter, snarare än brister. Efter revision ska du ha en trygg grund som internrevisor och kunna genomföra värdeskapande trevliga revisioner där du tillsammans med ledning och verksamhet hittar potentiella förbättringar.

Ur utbildningen:

  • vad är internrevision
  • nyttan med internrevision
  • internrevisorns roll
  • revisionsprocessen från ax till limpa
  • att planera, genomföra, dokumentera och följa upp en revison

Utbildningen vänder sig till

Utbildningen passar dig som ska bli internrevisor eller ska ha ansvar för att planera och följa upp revisioner. Vi kommer blanda teori med praktik och ge exempel från revisionsmodeller vi utvecklat och/eller tagit del av från de många branscher, företag och organisationer vi arbetat med och inom i över 20 år.

Utbildningen ges både som öppen, digi-live och företagsanpassad.

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs. 

Utbildningslängd: Öppen eller digi-live utbildning 1 heldag

Utbildningsledare: Anna Vesterberg och Anna Sandvik

Är du intresserad av denna utbildning eller vill ha information om en  företagsanpassade utbildning ?

Kontakta oss