Fysiska, Digi-live eller företagsanpassade utbildningar på plats hos er

Målet med alla våra utbildningar är att Du ska kunna växa i din yrkesroll oavsett vilken funktion du har, ledare , stödjare eller medarbetare.

Med dina nya kunskaper kommer du kunna bidra till att ditt företag eller organisation utvecklas så att det genererar kontinuerligt värdeskapande verksamhetsförbättringar.

Vi som leder utbildningarna har en gedigen kompetens inom utveckling av ledning, företag och organisationer inom det sakområde vi utbildar i både teoretisk och praktiskt som anställda och senare som konsulter, utbildningsledare och revisorer.

Vi är godkänd utbildningsanordnare för AFA, medlemmar i  SIS, Svenska Institutet för Standarder, som utvecklare av standardserien 9000 samt medlemmar i SIQ

  AFA Försäkringar