Ledningssystem för ledningsgrupper

Har planerar ni att införa ett ledningssystem enligt en ISO standard? Eller har ni ett certifierat ledningssystem som ni inte förstår eller som inte genererar någon nytta? Då är detta rätt utbildning för er.

Ledningen behöver, precis som alla i företaget/organisationen, en god förståelse för vad ett ledningssystem enligt ISO är, deras ansvar och de fantastiska möjligheter det faktiskt kan ge både dem och resten av organisationen om det fungerar bra. Ledningens arbete med planering, implementering, uppföljning och förbättring  struktureras och en ordning och reda hjälper ledningen i deras strategiska och dåliga ledningsarbete.

Tyvärr är det många ledningar som inte riktigt förstår att detta är deras system- deras arbetssätt som ska uttryckas för att effektivisera ägardirektiv, strategier, affärs- och verksamhetsplaner samt för att uppnå verksamhetens målsättningar.

Utbildningsmål

Målet är att ni ska få en god kunskap om hur ett väl designat ledningssystem ger högre kundnöjdhet, minskade kvalitetsbristkostnader= bättre lönsamhet, identifiering av potentiella förbättringsmöjligheter, tillvaratagande av organisationen kunskaper och idéer som kan leda till innovationer, minskad miljö och klimatpåverkan, bättre arbetsmiljö och trivsel.

Målet är även att ni ska känna till hur ni  kan lägga upp er övervakning och mätning av tex. satsningar,  mål  och andra aktiviteter som kräver resurser så att ni får värdefull information som gör att ni kan göra nya prioriteringar som leder till en effektiv verksamhet.

Utbildningen vänder sig till

Utbildningen passar ledningar på alla nivåer som både har infört eller ska införa ett ledningssystem. Utbildningen hålls av utbildningsledare som har arbetat som chef/ledare på både operativ, taktisk och strategisk nivå under många år samt många års erfarenhet som certifieringsledare, konsult och utbildningsledare.

Utbildningen ges som företagsanpassad.

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.

Kontakta oss

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi med en offert på en utbildning anpassad efter era behov.