Ledningssystem för ledningsgrupper 1 dag

Ledningen behöver, precis som alla andra funktioner som har ett uttalat ansvar i ledningssystemet en god förståelse för vad ett ledningssystem är, deras ansvar och de fantastiska möjligheter det kan ge både dem och resten av organisationen om det fungerar bra. Hur deras arbete med planering, uppföljning och förbättring är en grundförutsättning för hur väl ledningssystem fungerar och vilka resultat som genereras.

Tyvärr är det många ledningar som inte riktigt förstår att detta är deras system- deras arbetssätt som ska uttryckas för att effektivisera ägardirektiv, strategier, affärs- och verksamhetsplaner samt för att uppnå verksamhetens målsättningar.

Utbildningsmål

Målet med dagen är att ni ska få en god kunskap om hur ett väl designat ledningssystem ger högre kundnöjdhet, minskade kvalitetsbristkostnader= bättre lönsamhet, identifiering av potentiella förbättringsmöjligheter, tillvaratagande av organisationen kunskaper och idéer som kan leda till innovationer, minskad miljö och klimatpåverkan, bättre arbetsmiljö och trivsel samt ger ledningen värdefull information som då effektivt kan prioritera sin styrning av verksamheten.

Utbildningen vänder sig till

Utbildningen passar ledningar på högre beslutsnivå som både har infört eller ska införa ett ledningssystem. Utbildningen hålls av utbildningsledare där minst en av oss har arbetat som chef/ledare på både operativ, taktisk och strategisk nivå under många år.

Utbildningen ges som företagsanpassad.

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.

Anmälan: Kontakta oss för mer information om företagsanpassad utbildning

Kontakta oss

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi med en offert på en utbildning anpassad efter era behov.