Arbetsmiljöledningssystem 2 dagar

Alla företag och organisationer har ett ledningssystem som gör att man kan producera och tillhandahålla tjänster och produkter till interna och/eller externa kunder.  En del i ledningssystemet är att hantera Arbetsmiljöfrågor som i förlängningen handlar om att främja friska, motiverade, delaktiga, engagerade medarbetare som bidrar till att tillhandahålla produkter och tjänster som uppfyller kunders behov, förväntningar och faktiska krav.  Att arbeta med dessa frågor är ett lagkrav. Många arbetsgivare arbetar enligt AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM), genomför skyddsronder och arbetar i skyddskommittéer, men trots detta ökar kort- och långtidssjukskrivningar.

2018 kom en internationell standard, ISO 45001, som ger ett bättre stöd och struktur i arbetet med att skapa en god arbetsmiljö genom ständig förbättring och man kan även certifiera sig mot den.  Utbildningen grundar på ISO 45001 men även bl.a. på krav i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete och AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö.

Utbildningsmål

Du ska efter utbildning ha god kunskap om vad ett arbetsmiljöledningssystem är. Du förstår vad  ett riskbaserat arbetsätt kräver, vilka ingående delar som som är viktiga i för att skapa en god fysisk och psykisk arbetsmiljö . Du kommer ha kännedom om vilka krav som finns i ISO 45001:2018 och kopplingen mellan dem och AFS 2001:1, SAM samt AFS 2015:4, OSA

Utbildningen vänder sig till

Utbildningen passar dig som vill lära dig om arbetsmiljöledning enligt ISO 45001, ska certifiera din organisation, eller vill sätta igång ett bra förbättringsarbete för en god arbetsmiljö som kan göra ditt företag /organisation till en mer attraktiv arbetsgivare. Vi kommer blanda teori med praktik och exempel från arbetssätt vi utvecklat och/eller tagit del av från de många branscher, företag och organisationer vi arbetat med och inom i över 20 år.

Utbildningen ges både som öppen, företagsanpassad och som distansutbildning.

Förkunskaper:
Inga förkunskaper krävs.

Anmälan:
Kontakta oss för mer information och/eller företagsanpassad utbildning

Utbildningar som kan vara bra komplettera med:

Kontakta oss

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi med en offert på en utbildning anpassad efter era behov.