Innovationsledning

Att ha ett etablerat arbetssätt för hur man arbetar med utveckling av sin affärside till färdig produkt/tjänst är A och O för  företag och organisationer. Innovation är en av grundpelarna i att få ett långsiktigt hållbart företag.

Kunder och övriga intressenters behov och förväntningar ökar i takt med digitalisering, globalisering och oförutsedda händelser. Sedan årsskiftet finns det en internationell standard för innovationsledning, ISO 56002:2019, som kan vara till stöd och hjälp när man rustar sin organisation för utveckling. Den kan hjälpa företag och organisationer i sitt innovationsarbete med struktur, arbetssätt och mycket mer. Denna standard och kursledarnas erfarenhet av innovation och utvecklingsarbete ligger till grund för utbildningsinnehållet.

Utbildningsmål

Du kommer ha god kännedom vad innovation är, vilka grundläggande behov man måste tillfredsställa för att skapa en organisation som ska arbeta med innovation. Hur man kan utveckla ledningssystemet för att kunna hantera och ta tillvara bra idéer samt en grundläggande förståelse om ISO standarden för ledningssystem för innovation.

Utbildningen vänder sig till

Utbildningen passar dig som vill lära dig om vad innovation är, hur man kan arbeta strategiskt och operativt för att systematiskt utveckla företagets eller organisationens affärside. Vi kommer blanda teori med praktik och exempel från arbetssätt vi utvecklat och/eller tagit del av från de många branscher, företag och organisationer vi arbetat med och inom i över 20 år.

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.

Utbildningsledare: Anna Sandvik och Anna Vesterberg

 

Kontakta oss

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi med mer information eller en offert på en utbildning på plats eller distans anpassad efter era behov.

    Fördjupningsutbildningar som kan vara bra att komplettera med: