Om oss


Vår kärnverksamhet är att stödja företag och organisationer att utveckla och förbättra sin verksamhet med hjälp av ledningssystem inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö, innovation, informationssäkerhet, energi, hållbarhet och revisioner.  När det gäller företag/organisationer gäller det främst utveckling av ledningssystem och de olika delarna som ingår i det som tex. processorientering, målstyrningsmodell, organisationsutveckling kopplat till ansvar och befogenheter. Här kan vi stödja med såväl konsultstöd som med öppna, företagsspecifika och funktionsanpassad samt distansutbildningar.

Anna Vesterberg


Grundare, 2B FINE

Sedan 10 år tillbaka har jag varit egenföretagare och arbetar som konsult, utbildningsledare och revisor.
Läs mer om Anna

076-1885214

E-post

LinkedIn

Mats Andersson


Utbildningsledare

Sedan 20 år tillbaka har jag varit kvalitets- och miljöchef samt internrevisor och även revisionsarbete inom arbetsmiljö.
Läs mer om Mats

070-642 88 60

E-post

LinkedIn

Anna Sandvik


Utbildningsledare

073-032 91 29

E-post

LinkedIn

Exempel på uppdrag


Exempel på uppdragsgivare, branscher och områden:

 • Standardiserings Institutet i Sverige. Sedan 2004 har jag varit underleverantör, utbildningsledare och konsult,  till Svenska institutet för standarder SIS inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö, energiledning och interna revisioner och arbetsmiljö.
 • Billerud/korsnäs AB. Utbildningar och konsulting i ledningssystem ISO 9001, 45 001, 14001 och 5001
 • METSO  Sweden AB, Sala. Utbildning i arbetsmiljöledning enligt ISO 45 001 för ledning och internrevisorer
 • Kadersjö, Västerås.  Integrerat ledningssystem ISO 9001, 45 001 och 14001
 • Unique Cosmetics.  Integrerat ledningsystem kvalitet och miljö 14001
 • QuickNet – Kvalitetsledning Iso 9001
 • Altas Assistans, kvalitetsledning. Utbildning och konsultstöd.
 • Landstinget i Västernorrland, Kvalitetsledning. Utbildning och konsultstöd.
 • KFO, kvalitetsledning. Utbildning och konsultstöd för medlemmar inom KFO LSS.
 • Örebros Läns Landsting. Kvalitetsutbildning, Landstingsledningen.
 • Stockholms läns landsting, Miljöledning,
 • Särmarks assistans, Kvalitetsledning. Utbildning och konsultstöd.
 • Danderydssjukhus AB, Kvalitetsledning. Ledningsstöd, utbildning och kunsultstöd till projektledning.
 • Karolinska Universitetssjukhuset, ALB. Införande av produktionsplanering, effektiviseringsprogram, projektledning för ny barnopavd.
 • ENCIA AB, Kvalitetsledning och LEAN. Utbildning och konsultstöd.
 • Move and Walk AB, Kvalitetsledning. Utbildning och konsultstöd.
 • Resursteamet AB. Kvalitets och miljöledning. Utbildning och konsultstöd.
 • Region Skåne, Rättspsykiatri, Verksamhetslednings- och projektledningsstöd i upprättande och införande av ledningssystem, utbildningar samt kvalitetscertifiering.
 • Region Blekinge, Rättspsykiatri. Kvalitetsledningsutbildningar och projketledarstöd
 • Sandvik Coromat, Gimo. Chefstöd, utveckling av rehabprocess m.m.
 • Selecta, Sverige. Konsultstöd i utveckling av ISO 14001:2015 samt ledningsutbildning

Kontakta oss