Om 2B Fine


Tillsammans är vi ett starkt team med lång och bred erfarenhet med mission att skapa hållbara företag och organisationer

För lite över 20 år sedan startade jag mitt första företag, FINE, som arbetade med personlig träning, kostrådgivning och utbildning av träningsinstruktörer och ledare. 10 år senare efter att ha arbetat i ledande positioner både operativt, taktiskt och strategiskt startade jag  Vesterberg lednings- och verksamhetsutveckling som jag drev som egenföretagare.  Hösten 2019 skapades 2B FINE AB där målet att stödja individer, företag och organisationer att att bli hållbara och långsiktiga är det samma men nu med ett starkt team av flera duktiga personer  med lång erfarenhet både som anställda ledare och konsulter.

2B FINE erbjuder tjänster till ledare, företag och organisationer som vill utveckla och förbättra sin verksamhet för bättre kvalitet och kundnöjdhet, minska sin miljöpåverkan, skapa en god arbetsmiljö, jobba strategiskt och operativt med innovation, ha god informationssäkerhet, låg energiförbrukning, påvisa sin hållbarhet och har behov av hjälp med revisioner eller verifikat på standardefterlevnad.

När det gäller företag och organisationer gäller det främst utveckling av ledningssystem och de olika delarna som ingår i det som tex. strategier, riskbedömning, handlingsprogram, processorientering, målstyrningsmodell, organisationsutveckling, ansvar och befogenheter. Individers utveckling kan vara anställda eller företagare som har behov av egenutveckling för att klara en bra balans i livet.

Vi  kan stödja med såväl konsultstöd som med företagsspecifika och funktionsanpassad utbildning samt distansutbildningar.

Förutom att själva hålla utbildningar och konsultation inom 2B Fine är vi underleverantörer åt SIS, Svenska Institutet för standarder samt är godkänd utbildningsanordnare åt AFA försäkringar i grund och fördjupningsutbildningar inom arbetsmiljö .

       AFA Försäkringar

Välkommen att kontakta oss för mer information, Anna Vesterberg Ägare och grundare 2B Fine AB

Anna Vesterberg


Konsultchef. Utbildningsledare, konsult, revisor inom samtliga tjänster.

30 års erfarenhet att arbetat med ledning av verksamheter och sedan 20 år med utveckling av organisationers och företags ledningssystem både som anställd kvalitets, miljö och hållbarhetschef och som konsult, utbildningsledare och revisor. Jag har teoretisk grundutbildning inom miljö, kvalitet, arbetsmiljö, pedagogik och ledarskap utöver mina utbildningar i ledningssystemsutveckling.
Läs mer om Anna

076-188 52 14

E-post

LinkedIn

Mats Andersson


Utbildningsledare, konsult och revisor inom kvalitet, miljö, livsmedelssäkerhet och energi

Sedan 20 år tillbaka har jag varit kvalitets- och miljöchef samt internrevisor och även revisionsarbete inom arbetsmiljö.
Läs mer om Mats

E-post

LinkedIn

Anna Sandvik


Utbildningsledare och konsult inom revision och utvärdering av leverantörer, innovation, kvalitet och miljö

 30 års erfarenhet från modebranschen, där jag jobbat med design och innovation inom Private Label samt med olika varumärken. I detta arbete har jag arbetat med allt inom inköp och gjort leverantörsrevisioner och bedömningar både nationellt och internationellt med mycket tid i Asien. Min arbetslivserfarenhet kommer från både stora och små företag, och de 10 senaste åren har jag arbetat på ICA som designchef, kategorichef och innovationschef och nu somkonsult och utbildningsledare.
Läs mer om Anna Sanvik

0730-329129

E-post

LinkedIn

Ingmar Lovén


Utbildningsledare inom arbetsmiljö & arbetsrätt

Jag har arbetat som folkbildare och pedagog i många år på bla. Runö i arbetsrätt- och arbetsmiljöutbildningar. I dag har jag uppdrag som hos andra utbildningsföretag och håller även för dem motsvarande utbildningar. Jag har haft rollen som skyddsombud både lokalt och regionalt. Nu utbildar jag i BAM, SAM, OSA, olika påbyggnadsutbildningar, Arbetsrätt och olika specifika delar som ingår i arbetet att skapa en god och trygg arbetsmiljö. Är BAM certifierad av PREVENT

E-post

LinkedIn

Sten Rosander


Konsult inom informationssäkerhet och kvalitet

Har under mina mer än 40 år i arbetslivet verkat i ledande positioner som på olika sätt mynnat ut i förbättringar av resultat, affärsprocesser, IT- processer, organisation och medarbetare utifrån ett kundorienterat synsätt. Den röda tråden är Kvalitet med ständiga förbättringar, certifierade ledningssystem och Utmärkelsen Svensk Kvalitet.
Läs mer om Sten

E-post

LinkedIn

Pia Eriksson


Utbildningsledare och coach

Jag har ett förflutet inom Polisen sedan nästan 30 år tillbaka, där jag arbetat inom många delar av verksamheten. Både i yttre tjänst och inom ledning samt expertfunktioner. Kunskaper och erfarenheter inom Polisen såsom taktiskt, kommunikativt- och mentalt förhållningssätt kommer väl till användning även i mitt arbete som coach och utbildningsledare.
Läs mer om Pia

E-post

Är du vår nya teammedlem?


Konsult och utbildningsledare

Har du erfarenhet av att utveckla företag/organisationer? Har du erfarenhet av det både som anställd och konsult? Brinner du för att utveckla och lära andra av dina erfarenheter? Då kan du vara den vi söker. Skriv några rader om dig själv så återkommer jag

076-1885214

E-post

Exempel på uppdrag genom åren


Under åren har vi konsultation inom en rad branscher. Uppdragen har varit inom kvalitet, arbetsmiljö, miljö, innovation, revision, organisations och ledarskapsutveckling, LEAN, processinriktning, värdebaserad vård, målstyrningsmodeller, certifieringsstöd, projektledning m.m.

  • Standardiserings Institutet i Sverige.  Anna Vesterberg är sedan 2004  underleverantör, utbildningsledare och konsult, till Svenska institutet för standarder SIS inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö, energiledning och interna revisioner och håller öppna, distans och företagsinterna utbildningar hos dem samt konsultar.
  • Tillverkande industri. Nationell och internationellt.
  • Hälso- och sjukvård privat och offentlig. Universitetssjukhus, regionsjukhus, företagshälsovård. Även inom Norden.
  • Personlig assistans och daglig verksamhet .
  • IT/web/nät 
  • Elektronik
  • Transport
Läs mer om pågående och avslutande uppdrag

Kontakta oss