Om 2B Fine


Tillsammans är vi ett starkt team med lång och bred erfarenhet

”Vår mission är att hjälpa företag och organisationer att bli långsiktigt hållbara och framgångsrika genom att stödja utvecklingen av deras ledningssystem med utbildning, konsult och revisioner inom kvalitet, arbetsmiljö, miljö, informationssäkerhet och innovation ”

2B FINE erbjuder tjänster till ledare, företag och organisationer som vill utveckla och förbättra sin verksamhet för bättre kvalitet och kundnöjdhet, minska sin miljöpåverkan, skapa en god arbetsmiljö, jobba strategiskt och operativt med innovation, ha god informationssäkerhet, låg energiförbrukning, påvisa sin hållbarhet och har behov av hjälp med revisioner eller verifikat på standardefterlevnad.

När det gäller företag och organisationer gäller det främst utveckling av ledningssystem och de olika delarna som ingår i det som tex. strategier, riskbedömning, handlingsprogram, processorientering, målstyrningsmodell, organisationsutveckling, ansvar och befogenheter. Individers utveckling kan vara anställda eller företagare som har behov av egenutveckling för att klara en bra balans i livet.

Vi  kan stödja med såväl konsultstöd som med företagsspecifika och funktionsanpassad utbildning samt distansutbildningar.

Förutom att själva hålla utbildningar och konsultation inom 2B Fine är vi underleverantörer åt SIS, Svenska Institutet för standarder samt är godkänd utbildningsanordnare åt AFA försäkringar i grund och fördjupningsutbildningar inom arbetsmiljö .

Vår Hållbarhetspolicy

 AFA Försäkringar.

Välkommen att kontakta oss för mer information, Anna Vesterberg Ägare och grundare 2B Fine AB

Anna Vesterberg


VD. Utbildningsledare, konsult och revisor inom samtliga tjänster.

30 års erfarenhet att arbetat med ledning av verksamheter och sedan 20 år med utveckling av organisationers och företags ledningssystem både som anställd kvalitets, miljö och hållbarhetschef och som konsult, utbildningsledare och revisor. Jag har teoretisk grundutbildning inom miljö, kvalitet, arbetsmiljö, pedagogik och ledarskap utöver mina utbildningar i ledningssystemsutveckling.
Läs mer om Anna

076-188 52 14

E-post

LinkedIn

Gustav Eriksson


Utbildningsledare, konsult inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhet

30 års erfarenhet med utveckling av organisationers och företags ledningssystem både som anställd miljö/säkerhet/arbetsmiljöchef och som konsult. Jag har teoretisk grundutbildning inom miljö och ledarskap utöver mina utbildningar i ledningssystemsutveckling.

E-post

LinkedIn

Anna Sandvik


Utbildningsledare och konsult inom revision och utvärdering av leverantörer, innovation, kvalitet och miljö

 30 års erfarenhet från modebranschen, där jag jobbat med design och innovation inom Private Label samt med olika varumärken. I detta arbete har jag arbetat med allt inom inköp och gjort leverantörsrevisioner och bedömningar både nationellt och internationellt med mycket tid i Asien. Min arbetslivserfarenhet kommer från både stora och små företag. De senaste åren arbetade jag som designchef, kategorichef och innovationschef. Jag är certiferad revisor.
Läs mer om Anna Sanvik

0730-329129

E-post

LinkedIn

Ingmar Lovén


Utbildningsledare inom arbetsmiljö & arbetsrätt

Jag har arbetat som folkbildare och pedagog i många år på bla. Runö i arbetsrätt- och arbetsmiljöutbildningar. I dag har jag uppdrag som hos andra utbildningsföretag och håller även för dem motsvarande utbildningar. Jag har haft rollen som skyddsombud både lokalt och regionalt. Nu utbildar jag i BAM, SAM, OSA, olika påbyggnadsutbildningar, Arbetsrätt och olika specifika delar som ingår i arbetet att skapa en god och trygg arbetsmiljö. Är BAM certifierad av PREVENT

E-post

LinkedIn

Är du vår nya teammedlem?


Konsult och utbildningsledare

Har du erfarenhet av att utveckla företag/organisationer? Har du erfarenhet av det både som anställd och konsult? Brinner du för att utveckla och lära andra av dina erfarenheter? Då kan du vara den vi söker. Skriv några rader om dig själv så återkommer jag

076-1885214

E-post

Exempel på uppdrag genom åren


Under åren har vi konsultation inom en rad branscher. Uppdragen har varit inom kvalitet, arbetsmiljö, miljö, innovation, revision, organisations och ledarskapsutveckling, LEAN, processinriktning, värdebaserad vård, målstyrningsmodeller, certifieringsstöd, projektledning m.m.

  • Utbildningschef och utbildningsledare Bureau Veritas certification Sweden 50 % 2022- pågår
  • Standardiserings Institutet i Sverige.  Anna Vesterberg var mellan 2003-2021  underleverantör, utbildningsledare och konsult, till Svenska institutet för standarder SIS inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö, energiledning och interna revisioner och håller öppna, distans och företagsinterna utbildningar hos dem samt konsultar.
  • Bemanningföretag 
  • Fordonsindustri 
  • Tillverkande industri. Nationell och internationellt.
  • Hälso- och sjukvård privat och offentlig. Universitetssjukhus, regionsjukhus, företagshälsovård. Även inom Norden.
  • Personlig assistans och daglig verksamhet 
  • IT/web/nät 
  • Elektronik
  • Transport
Läs mer om pågående och avslutande uppdrag

Kontakta oss