Miljöledning för internrevisorn

Intern revision av verksamhetens ledningssystem och arbetssätt är ett oerhört värdefullt verktyg för utveckling av verksamheten. Väl planerade och genomförda revisioner genererar värde för verksamheten i form av ett mer effektivt miljöledningssystem i syfte att förbättra verksamhetens miljöprestanda, men samtidigt ge affärsnytta som i sin tur ökar lönsamheten. Väl planerade interna revisioner ger ledningen värdefull information som underlag för styrning av verksamheten.

Utbildningsmål

Målet med utbildningen är att du ska få en viss grundläggande miljökunskap, fördjupad kunskap i miljöledningssystem enligt ISO 14 001 samt förståelse för hur man planerar och genomför revisioner som ger verksamhetsnytta och underlag för ledningen i strategiarbetet. Du ska känna till vad som är viktigt att revidera och hur du gör för att prioritera de olika områdena.

Utbildningen vänder sig till

Utbildningen passar dig som redan arbetar som internrevisor, är nyutbildad revisor utan erfarenhet eller ska ansvara för att planera och genomföra interna revisioner av ett miljöledningssystem. Vi kommer blanda teori med praktik och dela med oss av vår långa erfarenhet. Vi kommer att ge exempel från revisioner och från olika branscher vi arbetat med och inom, i över 20 år.

Förkunskaper: Du har gått grundutbildning i internrevision hos oss eller något annat utbildningsföretag.

Anmälan: Kontakta oss för mer information om företagsanpassad utbildning på plats eller distans.

Kontakta oss

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi med en offert på en företagsanpassad utbildning på plats eller distans anpassad efter era behov.

    Andra utbildningar som kan var bra att komplettera med: