Hållbar utveckling

1996 kom första versionen av den internationella miljöstandard, ISO 14001, som ett resultat av föregångaren till Agenda 2030, Agenda 21, och som ger företag och organisationer ett stöd och struktur i arbetet med att minska sin och sina leverantörers miljöpåverkan och därmed bidra till en hållbarare värld. Genom att arbeta med ISO 14001, 45001 och 9001 kan ditt företag bygga upp en stark grund till att bli ett hållbart företag som bedriver hållbart företagande över tid samt bidra positivt Agenda 2030.

Utbildningsmål

Efter utbildningen kommer du ha en grundläggande kunskap om hållbarhet, hur området har utvecklats samt hur ISO standarderna kopplar till Agenda 2030.

Utbildningen vänder sig till

Utbildningen passar dig som vill lära dig hållbarhetsarbete och vill veta hur ISO standarderna för miljö, arbetsmiljö och kvalitet kan hjälpa till i det arbetet. Vi kommer blanda teori med praktik och exempel från arbetssätt vi utvecklat och/eller tagit del av från de många branscher, företag och organisationer vi arbetat med och inom i över 20 år.

Förkunskaper: Vi rekommenderar att du först gått någon av våra, eller hos något annat utbildningsföretag, grundutbildningar i t.ex. kvalitet, miljö eller arbetsmiljöledningssystem.

Utbildningslängd: 1 dag

Kontakta oss

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi med en offert på en utbildning på plats eller distans anpassad efter era behov.

    Fördjupningsutbildningar som kan vara bra att komplettera med: