Arbetsmiljöledning enligt ISO 45001

ISO 45001 är en internationell standard som syftar till att förbättra arbetsmiljön och hälsan på arbetsplatsen.  Detta sker genom ett väl strukturerat ledningssystem som bidrar till ständig förbättring genom ett proaktivt riskarbete som mynnar ut i mål för hela och delar av organisationen. Den ger vägledning om vad man bör och ska ta fasta på inom viktiga områden för att arbetsmiljöarbetet ska bli framgångsrikt för såväl ledning som arbetstagare. Samverkan och arbetstagarnas delaktighet är genomgående i alla standardens alla kapitel.

Standarden kan hjälpa till att få olika delar i arbetsmiljöarbetet att hänga ihop samt integreras i ledningens strategiska arbete och verksamhetens processer.

Man kan certifiera sig mot standarden för att visa sin efterlevnad om man vill eller har behov av det. Annars kan man bara använda den som ett stöd för att få bättre struktur, ordning och reda samt att nå uppsatta mål

Utbildningsmål

Efter utbildningen ska du:

  • Känna till delarna i standarden och hur de bidrar till en bättre och säkrare arbetsmiljö
  • Vilka processer och rutiner som bör ingå i ledningssystemet
  • Förstå hur man kan få en bättre samverkan integrerat i det dagliga arbetet
  • Ha med dig ett arbetssätt för att kontinuerligt arbeta med att förebygga risker och skapa mål
  • Känna till kopplingen mellan kraven i standarden och arbetsmiljölag, förordning och föreskrifter

Utbildningslängd: 2 heldagar på plats eller 4 halvdagar på distans

Utbildningen riktar sig till: ledare, skydds- och arbetsombud, HR- funktioner, arbetsmiljösamordnare etc.

Utbildningen kräver inga förkunskaper

 

Kontakta oss för en företagsintern utbildning

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi till er.