Arbetsrätt

För denna utbildning kan ni söka ersättning hos AFA försäkring

Det krävs goda insikter och kunskaper i gällande arbetsrätt för att du med personalansvar ska agera korrekt vid förhandlingar, nyanställningar, omplaceringar och uppsägningar. Denna ledarledda distansutbildning kommer ge dig en bra förståelse för området och hur du ska agera.

De regler som behandlar arbetsförhållanden, särskilt relationen mellan arbetstagare och arbetsgivare.

Arbetsrätten kan delas upp i två huvudområden: Frågor som rör det enskilda anställningsförhållandet (individuell arbetsrätt), och frågor som rör kollektivavtal samt arbetstagar- och arbetsgivar organisationer (kollektiv arbetsrätt). Utöver detta brukar man till arbetsrätten räkna de processrättsliga frågor som är unika för arbetsrättsliga tvister.

Individuell arbetsrätt

Den individuella arbetsrätten styrs av:

Kollektiv arbetsrätt

Den kollektiva arbetsrätten styrs av

Utbildningsinnehåll

 • Arbetstidslagen
 • Semesterlagen
 • Diskrimineringslagen
 • Lagen om sjuklön
 • Arbetsmiljölagen
 • Rehab och arbetsanpassning
 • Anställningar och avtal
 • Anställningens upphörande
 • Anställningsformer
 • Bidrag och stöd
 • Rekrytering
 • Medarbetarsamtal & lönesamtal
 • Ledarskap

Utbildningslängd: 2 heldagar på plats eller 4 halvdagar på distans

Utbildningsmål

Målet är att ge dig de kunskaper som behövs för att tillämpa regler och avtal vid anställning och uppsägning, för att agera korrekt vid arbetstvister samt känna till vad MBL, LAS och kollektivavtal kräver angående parternas rättigheter och skyldigheter.

Utbildningen riktar sig till chefer, förtroendevalda, skyddsombud eller andra 

Utbildningen kräver ingen förkunskap

Vill du ha en företagsintern/anpassade utbildning på plats hos er eller ledarledd on-line?

Kontakta oss