Bättre Arbetsmiljö – BAM

För denna utbildning kan ni söka ersättning hos AFA försäkring

BAM är en grundläggande utbildning i arbetsmiljö som passar såväl chefer som skyddsombud. Arbetet med att arbeta förebyggande och förbättra arbetsmiljön är arbetsgivarens ansvar. Det absolut bästa sättet till ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete är då chef och skydds/arbetsplatsombud arbetar med frågorna tillsammans och en bra start på det samarbetet är att gå utbildningen ihop.

Utbildningen ger grundläggande kunskaper i arbetsmiljö.  Vi går igenom vilka lagar och regler som gäller.  Förebyggande arbete och riskhantering är en stor del arbetsmiljöarbete och det fungerar självklart bäst när det görs av chefer, skyddsombud och övriga anställda tillsammans.

Utbildningsmål

Efter utbildningen ska du ha:

 • kännedom om de lagar och krav som styr arbetsmiljöområdet
 • grundläggande kunskaper i hur man upptäcker och hanterar risker samt arbetar förebyggande
 • ha god kunskap om vad samverkan innebär och hur man kan skapa det
 • förstå hur arbetsmiljö bidrar till bättre verksamhet

Ur utbildningen:

 • Lagar och regler som styr arbetsmiljöområdet
 • Olika roller ansvar och befogenheter
 • Samverkansprocessen
 • SAM & OSA
 • Arbetsmiljöpolicy och mål
 • Kompetenskrav
 • Riskhantering, identifiera och hantera risker.

 

Utbildningen riktar sig till:  Ledningsgrupper, chefer, arbetsledare, skyddsombud, arbetsplatsombud, arbetsmiljösamordnare

Det totala längden är 3 dagar uppdelat på 6 halvdags tillfällen.

Utbildningen ges både som öppen distansutbildning och företagsintern på plats hos er eller ledarledd distans.

Vill du ha en företagsintern/anpassade utbildning på plats hos er eller ledarledd on-line?

Kontakta oss