Allmänna villkor

 

Allmänna villkor omfattar regler för kundens (”Kunden”) anmälan till 2B FINE AB:s utbildningar och andra utbildnings/informationsaktiviteter respektive deltagarens (”Deltagaren”) fysiska deltagande i 2B FINE AB:s utbildningar och seminarier (”öppen utbildning”) och deltagande på distans via webben (”distansutbildning”). Kunden är ansvarig för att Deltagarna är införstådda med och accepterar dessa Allmänna villkor vilket är ett krav för att få delta i 2B FINE AB :s utbildningar.

Anmälan bekräftelse

Anmälan kan göras direkt på vår webbplats www.2bfine.se eller via e-post utbildning@2bfine.se 2B FINE AB bekräftar alla anmälningar via e-post.

Betalningsvillkor
2B FINE AB fakturerar normalt fjorton (14) dagar före utbildningstillfället om inget annat anges. Vid beställning av utbildningspaket, dvs samtidig beställning av flera utbildningar som genomförs vid olika tillfällen, sker fakturering inför varje tillfälle. Vid särskilda erbjudanden kan fakturering till Kunden ske i samband med att anmälningsbekräftelsen går ut. Faktura skall betalas av Kunden inom 30 dagar från fakturadatum. Vid betalning efter förfallotidpunkten äger 2B FINE AB rätt att debitera Kunden en dröjsmålsränta med referensränta + 8% årligen som lagstadgad påminnelseavgift om 60 kronor.

Avbokningsregler
Vid avbokning 14 dagar före kursstart debiteras kunden med 50% av hela utbildningsavgiften. Vid avbokning senare än 14 dagar före kursstart debiteras Kund hela utbildningsavgiften. Vid eventuella förhinder kan du som Kund till 2B FINE AB alltid överlåta din plats till en kollega inom samma organisation.

All avbokning skall ske skriftligt till e-mail: utbildning@2bfine.se och bekräftas av 2B FINE AB. Anmälan är bindande. Anmälan som sker senare än fjorton (14) dagar före utbildningsstart är bindande.

2B FINE AB ansvarar inte för Kundens kostnader som uppkommit på grund av väderleksförhållanden, myndighetsåtgärd, brister hos leverantör, strejk, ovanliga driftsstörningar hos t.ex. internetleverantör eller annan omständighet som ligger utanför 2B FINE AB:s kontroll och som 2B FINE AB inte kan påverka.

2B FINE AB följer branschpraxis och SAUF:s (Sveriges Auktoriserade Utbildnings Företag) rekommenderade avbokningsregler.

Inställda utbildningar
Under speciella omständigheter kan 2B FINE AB tvingas ställa in enstaka utbildningar. Avbokning från SIS sker senast 14 dagar före utbildningsstart. Kunden kommer att erbjudas annat tillfälle men om detta ej passar återlämnas full ersättning.

Priser
Avgiften för att delta i öppen utbildning inkluderar lunch, dokumentation och förfriskningar. Deltagaravgiften på distansutbildning inkluderar dokumentation.

På öppna utbildningar som pågår en eller flera dagar ingår förmiddagskaffe med smörgås, lunch och eftermiddagskaffe med kaffebröd/kakor. Vid behov av specialkost får man anmäla till utbildning@2bfine.se

Mängdrabatter
Är ni fler än två personer från samma organisation som deltar på en öppen utbildning (ej distansutbildning) vid ett och samma utbildningstillfälle kan ni utnyttja mängdrabatter. Kontakta oss för mer information på utbildning@2bfine.se

Utbildningstider och datum
Start och sluttid för utbildningarna hittar du på respektive utbildningssida där utbildningen beskrivs samt på anmälningsbekräftelsen.

Utbildningsplatser
2B FINE AB genomför utbildningar på olika orter i Sverige och på distans. Det flesta av 2B FINE AB:s öppna utbildningar genomförs i någon av Nordic Choice hotells konferensanläggningar. Plats anges alltid i bekräftelsen.

Lokalerna är utrustade med den senaste tekniken. Det finns även möjlighet att ta med egen dator, och nätansluta den, för att kunna koppla upp sig och t.ex. kontrollera sin e-post.

Distansutbildningar genomförs via Zoom. Utbildningsdeltagaren ansvarar själv för att det fungerar med företagets IT-säkerhetspolicy. Stäm av med din IT-avdelning att det går bra att använda Zoom innan du bokar dig på någon av våra distansutbildning.

Digital utbildning får inte göras tillgänglig eller visas för tredje part som inte har erlagt avgift.

Utvärdering
Vi jobbar efter principen om Ständig förbättring och alla deltagare ges möjlighet att efter genomgången utbildning fylla i en enkät om hur man upplevt allt från informationen inför utbildningen, utbildningsdagarna (läraren/na, dokumentationen, tillämpbarheten), de praktiska arrangemangen (lokal/förtäring/bemötande) och vilket helhetsintryck utbildningen givit.

2B FINE AB har ledningssystem för kvalitet, arbetsmiljö och yttre miljö som är uppfyller kraven i SS-EN ISO 9001:2015, ISO 45001:2018 samt ISO 14001:2015.

 Friskrivning

Innehållet i utbildningarna och det material som lämnas vid utbildningarna är tänkt som allmän information och är inte avsedd att vara uttömmande eller tillräcklig som grund för Kunden och Deltagarna att fatta beslut i konkreta frågor etc. utan är endast ämnad att användas i informationssyfte och utgör inte rådgivning. Innehållet i utbildningarna och i materialet är baserat på 2B FINE AB  tolkningar och erfarenheter vid tiden då materialet upprättades.