Kvalitetsledning

Hur kan ni skapa ett riktigt bra ledningssystem för ökad kundnöjdhet genom ökad kvalitet och minskade kvalitetsbrist och kostnader? I utbildningen går vi igenom standardkraven i ISO 900 och gör partisk övning blandar med teori, allt för att ert ledningssyetm ska utvecklas för att bidra till ständig förbättring.

Vi ger exempel på hur ett projekt kan läggas upp, hur du kan få får en engagerad ledning och ledare, hur du kan lägga upp interna- och externa revisioner (före, under och efter) samt hur du får ledningssystemet ”levande”

Under utbildningen kommer vi att ha influenser från andra ”modeller” som tex. Performance management och LEAN som mer innehåller ett ”HUR” till skillnad från en kravstandard och som anger ”VAD” ett ledningssystem ska/bör innehålla.

Utbildningsmål

Du ska efter utbildning ha god kunskap om hur du kan lägg upp arbetet med att utveckla och implementera ett  bra kvalitetsledningssystem. Du förstår vad för framgångsfaktorer som krävs för att arbetet ska bli långsiktigt och uthålligt mgenom genomgång av goda exempel inom olika viktiga områden och från olika branscher.

Utbildningen vänder sig till

Utbildningen passar er som vill lära er om kvalitetsledning enligt ISO 9001, ska certifiera din organisation, eller vill sätta igång ett bra förbättringsarbete för en ökad kvalitet och kundnöjdhet som kan göra ditt företag/organisation långsiktigt hållbart och framgångsrikt.

Under utbildningen kommer vi att ha influenser från andra ”kvalitetsmodeller” som tex. LEAN och TQM som mer innehåller ett ”HUR” till skillnad från ISO 9001 som är en kravstandard och som anger ”VAD” ett ledningssystem ska/bör innehålla.

Vi kommer blanda teori med praktik och exempel från arbetssätt vi utvecklat och/eller tagit del av från de många branscher, företag och organisationer vi arbetat med och inom i över 20 år.

Utbildningen ges både som företagsanpassad på plats eller som distansutbildning på begäran.

Förkunskaper:
Inga förkunskaper behövs

Kontakta oss

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi med mer information eller en offert på en utbildning företagsanpassad på plats eller på distans efter era behov.