Vidareutbildning för skyddsombud och arbetsledare

För denna utbildning kan ni söka ersättning hos AFA försäkring

Utbildningen vänder sig till dig som behöver veta mer om det konkreta arbetsmiljöarbetet, bland annat om hur du kan arbeta systematiskt med det dagliga arbetsmiljöarbetet eller i en skyddskommitté. Du får även med dig en handlingsplan för fortsatt arbete på den egna arbetsplatsen.

Utbildningsmål

Efter utbildningen ska du ha god förståelse om:

  • arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och föreskrifter
  • vad ett systematiskt arbetsmiljöarbete kräver
  • parters roller och ansvar men även vad ansvar andra funktioner kan ha
  • hur skyddsronder och riskbedömningar kan genomföras
  • hur vi skapar arbetsmiljöpolicy och mål som driver förbättringar
  • hur vi kan starta eller få liv i vårt systematiska arbete
  • exempel och mallar som gör att du kan fortsätta ditt arbete på hemmaplan

Utbildningslängd: 2 heldagar på plats eller 4 halvdagar på distans

Utbildningen riktar sig till: skyddsombud/arbetsmiljöombud, ledamot i en skyddskommitté, huvudskyddsombud, regionalt skyddsombud, chef eller arbetsledare.

Förkunskap: Grundutbildning i arbetsmiljö (BAM).

Vill du ha en företagsintern/anpassade utbildning på plats hos er eller ledarledd on-line?

Kontakta oss