Exemplet på pågående uppdrag

SIS, Svenska Institutet för standardarder. Uppdrag som utbildningsledare för öppna och företagsanpassade utbildningar samt konsultstöd för certifiering. Går sedan 2004-

Konsultföretag inom IT, Stockholm, Umeå och Boston. Utbildning och konsultstöd för utveckling av ledningssystem för kvalitet, informationssäkerhet och miljö enligt ISO 9001, 27001-2 och 14001. Planerad certifiering våren 2022.

Skaborgsstäd, Sverige. Vidareutveckling av befintligt certifierat ledningssystem för ISO 9001 kvalitet och ISO 14001 miljö samt stöd vid införande av processorienterad arbetssätt och IT stöd för det. Utveckling av ISO 45001 för arbetsmiljö.

Bevakningföretag, Stockholm. Utbildning och konsultstöd för införande av ledningssystem enligt IOS 9001 och 14001.

Carlanderska Sjukhuset, Göteborg. Utbildning och konsultstöd för införande av branschstandard för kvalitet enligt ISO 9001/ 15224.

QuickNet, Västerås. Konsultstöd i utveckling av ledningsystem enligt ISO 9001.

Konultföretag inom IT, Uppsala. Utbildning och konsultstöd för utveckling av ledningssystem för kvalitet och informationssäkerhet enligt ISO 9001, 27001.

Exempel på genomförda uppdrag

Kardesjö Ingenjörsbyrå, Västerås. Utbildning och konsultstöd för vidareutveckling av befintligt certifierat ledningssystem ISO 9001 samt integrering och certifiering av ISO 45001 arbetsmiljö och 14001 miljö 2019-2021. Certifiering av det integrerade ledningssystemet genomfördes november 2021

BioNordika, Sverige. Utbildning och konsultstöd för utveckling av ledningssystem för kvalitet och miljö enligt ISO 9001,  och 14001. 2020-2021. Certifiering genomfördes i juni 2021.

Billerud/Korsnäs. Ledning och verksamhetsutbildningar inom kvalitet, miljö och internrevision. 2018-2019. I detta uppdrag var vi underleverantörer till SIS.

Intra-Teka Ledning och verksamhetsutbildningar inom kvalitet, miljö och internrevision. 2018-2019. I detta uppdrag var vi underleverantörer till SIS.

Sandvik Coromant. Chef-och processtöd i och för rehabliteringsprocessen. 2017.

Region Skåne, Rättspsykiatri. Konsultstöd och kvalitetscertifiering enligt ISO 9001/15224. 2012-2014.