Exemplet på pågående uppdrag

SIS, Svenska Institutet för standardarder. Uppdrag som utbildningsledare för öppna och företagsanpassade utbildningar samt konsultstöd för certifiering. 2004-

BioNordika, Sverige. Utbildning och konsultstöd för utveckling av ledningssystem för kvalitet och miljö enligt ISO 9001,  och 14001. 2020-2021. I detta uppdrag är vi underleverantörer till SIS.

Konsultföretag inom IT, Stockholm, Umeå och Boston. Utbildning och konsultstöd för utveckling av ledningssystem för kvalitet, informationssäkerhet och miljö enligt ISO 9001, 27001-2 och 14001. I detta uppdrag är vi underleverantörer till SIS.

Kardesjö Ingenjörsbyrå, Västerås. Utbildning och konsultstöd för vidareutveckling av befintligt certifierat ledningssystem ISO 9001 samt integrering och certifiering av arbetsmiljö och miljö 2019-2021. I detta uppdrag är vi underkonsulter till SIS.

Bevakningföretag, Stockholm. Utbildning och konsultstöd för införande av ledningssystem enligt IOS 9001 och 14001. 2019-2020. I detta uppdrag är vi underleverantörer till SIS.

Privat Hälso och sjukvård, Göteborg. Utbildning och konsultstöd för införande av branschstandard för kvalitet enligt ISO 9001/ 15224. 2019-2021

Konultföretag inom IT, Uppsala. Utbildning och konsultstöd för utveckling av ledningssystem för kvalitet och informationssäkerhet enligt ISO 9001, 27001.

Exempel på genomförda uppdrag

Billerud/Korsnäs. Ledning och verksamhetsutbildningar inom kvalitet, miljö och internrevision. 2018-2019. I detta uppdrag var vi underleverantörer till SIS.

Sandvik Coromant. Chef-och processtöd i och för rehabliteringsprocessen. 2017.

Region Skåne, Rättspsykiatri. Konsultstöd och kvalitetscertifiering enligt ISO 9001/15224. 2012-2014.