Alla våra distansutbildningar har vi via Teams.

3 dagar innan utbildningen skickar vi ut utbildningsmaterial och en länk om du ska följa.

Du kan logga in på länken direkt när du fått den och kontrollera att det fungerar.

I normala fall behöver du inte ha zoom klienten installerad på din dator men det kan vara att föredra.

Om det inte gör det så kontakta din IT avdelning eller motsvarande stöd du har på företaget/organisationen.

Tänk på att du alltid ska ha ljud och kamera avstängt under utbildningen om inte utbildningsledare säger annat.

Om du har frågor kring utbildningar eller distansutbildning skicka et mail så återkommer vi till er

info@2bfine.se