Alla våra distansutbildningar har vi via Zoom.

3 dagar innan utbildningen skickar vi ut utbildningsmaterial och en länk om du ska följa.

Du kan logga in på länken direkt när du fått den och kontrollera att det fungerar.

I normala fall behöver du inte ha zoom klienten installerad på din dator men det kan vara att föredra.

Om det inte gör det så kontakta din IT avdelning eller motsvarande stöd du har på företaget/organisationen.

Tänk på att du alltid ska ha ljud och kamera avstängt under utbildningen om inte utbildningsledare säger annat.

Med vänlig hälsning Utbildningen

utbildningen @2bfine.se