SAM&OSA- Med mål att skapa en bättre arbetsmiljö

För denna utbildning kan ni söka ersättning genom AFA försäkring

Syftet med arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen är att ingen ska behöva bli sjuk eller komma till skada på grund av sitt arbete, och att uppnå en bra arbetsmiljö.

Systematiskt arbetsmiljöarbete måste alltid anpassas till verksamheten utifrån de förutsättningar som finns på arbetsplatsen. Systematiskt arbetsmiljöarbete förkortas SAM och har varit föreskrivet sedan 2001. Organisatoriskt och social arbetsmiljö är en relativt ny föreskrift som kom 2015. Bakgrunden är att det behövs ett mer förbyggande och undersökande arbetssätt för ett tex. bromsa den negativa sjukskrivningstrenden inom det psykosociala området.

Genom att kombinera kraven i SAM och OSA kan man få till ett väldigt bra strukturerat arbetssätt som både hanterar det förebyggande och den faktiska arbetsmiljön. Det har vi tagit fasta på i vår utbildning.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) är ett ledningssystem framgår i föreskrifternas inledande paragrafer. AFS 2001:1 har till sin struktur många likheter med andra standardiserade ledningssystem. Det finns en viktig skillnad – AFS 2001:1 är ett lagkrav som alla arbetsgivare måste uppfylla, medan andra ledningssystem normalt är frivilliga eller av kund och ägarkrav.

Utbildningsupplägg: Vad- är kravet, varför- finns kravet  och hur- kan vi lösa det

Utbildningsmål

Efter utbildningen ska du ha:

  • God kännedom om föreskrifterna SAM och OSA
  • Ha verktyg för hur man arbeta med såväl strategisk som operativ riskhantering
  • Kännedom hur man kan upprätta arbetsmiljömål som leder till bättre arbetsmiljö och hälsa
  • Förstå hur ett ledningssystem byggs upp och drivs
  • Förstå hur arbetsmiljöarbetet kan integreras i den ordinarie verksamhetsstyrningen för att få bättre resultat
  • Upplägg för utveckling av ett ledningssystem som uppfyller kraven i SAM
  • Fått med dig en rad goda exempel och mallar som gör att du kan fortsätta ditt arbete på hemmaplan

Utbildningslängd. 2 heldagar eller 4 halvdagar

Utbildningen riktar sig till:  Ledningsgrupper, chefer, arbetsledare, skyddsombud, arbetsplatsombud, arbetsmiljösamordnare

Inga förkunskaper krävs.

Vill du ha en företagsintern/anpassade utbildning på plats hos er eller ledarledd on-line?

Kontakta oss