Det finns ett antal framgångsfaktorer som chefer och ledare behöver ha kunskap om för att driva företag eller organisation effektivt.

Många medarbetare känner inte till vision och mål vilket kan innebära att de inte jobbar åt samma håll som ledningen utan mot egna mål och kanske egen vinning. Det är viktigt att ha en tydlig målbild och vision samt att kunna förmedla det på ett engagerande och begripligt sätt.

Många ledningar har  bristmässigta arbetsätt för att följa upp fattade beslut vilket kan leda till att man inte förser verksamheten med rätt resurser. För att man ska nå sina mål är det viktigt att tillsätter rätt resurser i rätt tid, rätt person med rätt kompetens och rätt arbetsverktyg.

En av de viktigaste resurserna, medarbetarna, har behov av information och feedback för att känna sig engagerade och trygga annars finns det risk för att de inte känner sig motiverade och bidrar med förbättringsförslag eller annat som utvecklar verksamheten. Vilka arbetsätt för hur man kommunicerar internt och hur man ger möjlighet till delaktighet och stöd är oerhört viktigt.

Att få bli chef och ledare är för många en dröm och ja det är oftast otroligt roligt att arbeta med att leda andra, se dem utvecklas och nå personliga mål. Tyvärr finns också delar som kan kännas tunga som när en medarbetare inte mår bra, blir sjuk, osämja i arbetsgruppen m.m. Detta kan även drabba dig. Du är också en medarbetare.

Vi har tagit fram en palett av utbildningar inom en rad olika områden som kan var till hjälp för dig som är chef eller i en ledande roll. En del handlar om struktur och ordning och reda, om hur man kan samverka på ett bra sätt och om hur man kan utveckla sig själv personligen och bli en mer hållbar ledare som även kan stötta sina medarbetare med samma verktyg