Arbetsmiljö och hälsa

Arbetsmiljö och hälsa är ett stort område som dels styrs av lagar och krav, företagets eller organisationens egna policys, kultur, bransch, geografiska läge och omfattning.

Det vi vet är att har man en bra arbetsmiljö både fysiskt, psykiskt och kognitivt så leder det till att teamarbete fungerar, konflikter minskar, lång- och korttidsfrånvaron minskar, administrativa bördan för chefer och ledare minskar och kvalitetsbrister minskar och kostnader minskar. Allt blir alltså bättre!

Men varför upplever många att det är så svårt? Vad har jag som arbetsgivare för faktiskt ansvar för hur medarbetarna jag ansvarar för mår? En del saker hör hemma i privatlivet och andra jobbet.  Vad kan jag göra och vad ska jag göra?

En del svar finns i struktur, ordning och reda andra i hur vi arbetar med kommunikation, delaktighet och samverkan.

Viktigt är att tänka på att chefen/arbetsledaren är också en medarbetare som precis som andra också kan ha problem med balans i livet precis som dem hen leder.

Vi erbjuder en palett av utbildningar som kan hjälpa till med fylla på kompetensen inom de regulatoriska kraven, arbetsätt för struktur, ordning och reda, hur man kan arbeta med kommunikation, delaktighet och samverkan samt verktyg för balans i livet.