Revision och utvärdering av leverantörer

När man ska genomföra leverantörsrevisioner och eller utvärdering av leverantörer kan uppdraget bestå i att följa upp de krav ni ställt på era leverantörer i avtal, kvalitetsgranskning och bedömning av leverantörers produkter och tjänster samt riskbedömning utifrån produktionsland och leveransmöjlighet.

Vid leverantörs bedömning tittar man på olika parametrar så som produktion, miljö, sociala förhållanden, ekonomi, kvalité, risk samt leveransmöjlighet eller annat som ni själva, era kunder via avtal eller olika standarder kräver att ni gör.

Genom att genomföra leverantörsrevisioner och årlig utvärdering får ni en tydlig information om hur era leverantörer efterlever de krav ni ställer på dem samt den information leverantören gett till er är korrekt.

Att genomföra leverantörsrevisioner på kritiska- och nya leverantörer ger er också trovärdighet gentemot era kunder eller uppdragsgivare.

I denna utbildning kommer vi att gå igenom det ni behöver för att starta ett sådant arbete genom att blanda teori med praktis och förse er med exempel och mallar så ni kan starta arbetet när ni kommer hem.

Utbildningen är 2 heldagar. Vid  fortsatta restriktioner från Folkhälsomyndigheten genomförs utbildning ledarledd på distans

Ur programmet:

 • Inköpsavtal- Hur bör det se ut och vad ska det innehålla
 • Grundläggande förutsättningar
 • Revisionsprocessen
 • Metod för utvärdering
 • Process för leverantörsutvärdering, nya och befintliga
 • Riskvärdering

Utbildningsmål:

Att deltagarna ska få kunskaper och färdigheter i hur du kan arbeta med leverantörsrevisioner och bedömning i sin verksamhet. Utbildningen ger dig:

 • insikt och kunskap om leverantörsavtalet
 • kunskap om möjliga bedömningsområden
 • kunskap om upplägg och genomförande av leverantörsrevisioner
 • kunskap om upplägg och genomförande av leverantörsbedömning
 • kunskap om viktiga riskbedömningsområden

Målgrupp:

Utbildningen vänder sig till er som arbetar inom inköp eller har en god kunskap om inköpsprocessen som tex. interna revisorer, kvalitets/miljö/arbetsmiljö funktioner.

Utbildningsledare: Anna Sandvik.  Läs mer om Anna

Vid distansutbildning 

Du ansluter dig till utbildningen hemifrån eller från ditt kontor. Vi använder Zoom  eller Teams för att kunna erbjuda distansutbildningar. Ni ansvarar själva för att det fungerar med företagets IT-säkerhetspolicy.