Förtagsanpassad utbildning- Grunder i kvalitetsledning

Syftet med utbildningen är att ge er en introduktion till kvalitetsledning enligt ISO 9001. Vi går igenom kraven i standarden, tar upp exempel och  gör  övningar som kan var till hjälp för er att öka förståelsen att tolka kraven och hur ni kan koppla det till er verksamhet. Utbildningen ger er även förståelse för hur kvalitetsledningssystem kan vara en effektiv grund för både affärs- och verksamhetsutveckling.

Tyngdpunkten i kursen ligger i att skapa förståelse för hur ett verkningsfullt ledningssystem för kvalitet kan se ut. Vi tar också upp hur andra områden så som t.ex. miljö , arbetsmiljö, informationssäkerhet kan integreras i ledningssystemet för de delar som är gemensamma inom standarder för ledningssystem.

Utbildningarna ges både fysiskt, digi-live via Zoom eller Teams eller på plats hos er.

Om distansutbildning 

Du ansluter dig till utbildningen hemifrån eller från ditt kontor. Vi använder Zoom  eller Teams för att kunna erbjuda distansutbildningar. Ni ansvarar själva för att det fungerar med företagets IT-säkerhetspolicy.

Utbildningen är uppdelad på 4  tillfällen (4 timmar per tillfälle, kl. 08:00-12:00 alt. kl.13:00-17.00  med uppgifter och reflektionstid mellan tillfällena

Ur programmet:

 • Vad är ett ledningssystem?
 • Ledningens ansvar
 • Organisationens förutsättningar (omvärlds och verksamhetsanalys, intressentanalys, ledningssystemets omfattning)
 • Stöd (resurser, kompetens, dokumentation, dokumentation, inköp/avtal)
 • Risker och möjligheter
 • Processer
 • Övervakning och mätning
 • Avvikelsehantering och korrigerande åtgärder
 • Interna revisioner
 • Ledningens arbete för ständig förbättring och kvalitetssäkring

Utbildningsmål:

Att deltagarna ska få kunskaper och färdigheter i hur du kan arbeta med kvalitetsledningssystem i din verksamhet. Utbildningen ger dig:

 • nyttan med ledningssystem och förståelse för hur det kan vara en effektiv grund för verksamhetsutveckling.
 • kunskap om omfattning och innehåll i ISO 9001.
 • insikt om hur ett ledningssystem bidrar till att förbättra arbetssätt
 • förståelse för värdet av att arbeta processinriktat och hur ett sådant arbete kan se ut

Utbildningen vänder sig till er som har liten eller ingen erfarenhet av ISO 9001 och som ska starta ett certifieringsarbete eller bara vill använda standarden som ett stöd i att skapa ordning och reda, öka tydlighet och öka er kundnöjdhet .

Utbildningen kan även helt anpassas efter era behov både vad det gäller innehåll, omfattning och deltagares behov tex. projektgrupp, ledningsgrupp.

Kan ni redan detta men vill veta mer om hur man kan utveckla sitt processarbete? Läs mer här

Företagsanpassade utbildning i ISO 9001?

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi till er

  Utbildningar som det kan vara bra att komplettera med