Processutveckling 2 dagar

Att skapa dokumenterade processer som används i både det dagliga och strategiska arbetet är en utmaning. Ofta dokumenteras processerna med höga ambitioner i t.ex. ett certifieringsarbete, för att sedan glömmas bort. Genom att planera och följa upp processernas resultat kan man se hur en verksamhet verkligen fungerar. Risker, kvalitetsbristkostnader, m.m. som kan ge negativa ekonomiska resultat, arbetsmiljöproblem, miljöpåverkan kan dölja sig i en traditionell uppföljning.

Utbildningsmål

Målet med dagarna är att du ska få en god kunskap om hur organisation och arbetssätt kan bidra till hög delaktighet och ständig förbättring. Du kan förklara för dina kollegor hur process, aktivitet och dokumentation hänger ihop. Du kommer att ha kunskap om hur man kan lägga upp ett processarbete, förslag på såväl projektupplägg som förvaltningsorganisation och vilka olika verktyg som man kan använda i arbetet. Vi blandar teori med praktik.

Utbildningen vänder sig till

Utbildningen passar dig som ska ha ett ansvar i processutveckling som chef/ledare/samordnare och vill lära dig mer om hur man kan utveckla, styra, förbättra och organisera ett processarbete. Vi kommer blanda teori med praktik och exempel från arbetssätt vi utvecklat och/eller tagit del av från de många branscher, företag och organisationer vi arbetat med och inom i över 20 år.

Utbildningen ges både som öppen och företagsanpassad.

Förkunskaper:
Vi rekommenderar att du först gått någon av våra, eller hos något annat utbildningsföretag, grundutbildningar i t.ex. kvalitet- miljö eller arbetsmiljöledningssystem.

Anmälan:
Kontakta oss för mer information om företagsanpassad utbildning.

Andra utbildningar som kan var bra att komplettera med:

Kontakta oss

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi med en offert på en utbildning anpassad efter era behov.