Sätta rätt mål

Att kunna sätta riktiga mål kopplade till en effektiv handlingsplan, är en framgångsfaktor. Vid uppföljning av målresultat så visar det sig att en vanlig anledning till att man inte når ett mål är att målet inte är ett mål utan en aktivitet eller kanske bara ett önskemål.

Under utbildningsdagen kommer vi att gå igenom vad som karaktäriserar ett mål. Vi går igenom exempel på mål- och uppföljningsprocess, modeller för målsättning och uppföljning, hur man upprättar en handlingsplan, exempel på webverktyg, resurshantering m.m.

Målet med dagen är att du ska få en god kännedom om hur ett framgångsrikt förbättringsarbete kan läggas upp, bli inspirerad och få med dig många goda exempel som du har nytta av direkt eller på längre sikt.

Utbildningen passar dig som har är chef/ledare/samordnare eller bara vill lära dig mer om hur man kan arbeta med målsättning på ett sätt som skapar engagemang och delaktighet i företaget/organisationen och som leder till faktiska resultat. Vi kommer blanda teori med praktik och exempel från arbetssätt vi utvecklat och/eller tagit del av från de många branscher, företag och organisationer vi arbetat med och inom i över 20 år.

Utbildningen ges både som öppen och företagsanpassad.

Förkunskaper:
Vi rekommenderar att du först gått någon av våra, eller hos något annat utbildningsföretag, grundutbildningar i t.ex. kvalitet- miljö eller arbetsmiljöledningssystem.

Anmälan:
Kontakta oss för mer information om företagsanpassad utbildning

Utbildningslängd: 1 dag

Andra utbildningar som kan var bra att komplettera med:

Kontakta oss

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi med en offert på en utbildning anpassad efter era behov.