Mats Andersson


Utbildningsledare, 2B FINE

Jag har sedan 20 år tillbaka erfarenhet som Kvalitets- och Miljöchef samt internrevisor och på senare år även erfarenhet av arbetsmiljö genom mitt revisionsarbete. Det jag ser som viktigast med ett ledningssystem är att det ger verksamhetsnytta

Sedan flera år tillbaka är jag egenföretagare och mina uppdrag som konsult, utbildningsledare och revisor är inom en rad olika branscher såsom, Logistikbranschen, Sjukvård, offentlig verksamhet, tillverkande företag m.fl. Jag har även uppdrag som utbildningsledare och konsult hos SIS, Svenska Institutet för Standarder, som ger ut standarder och deltar i standardutveckling.

Jag är också extern revisionsledare på ett ackrediterat certifieringsorgan och där ansvarar jag för revisioner av verksamheter inom Sjukvård, Logistik, Livsmedelshantering, Städ och Lokalvård, Grossisteverksamhet, Fordonsförsäljning m.m. Berörda standarder är ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 39001, ISO 45001.

 

Kontakta Mats

Kontakta mig för mer information.