Arbetsmiljö

Sedan 1 januari 2016 gäller en ny föreskrift vad gäller att förbygga och åtgärda faktorer på arbetsplatsen som bl. a. kan leda till psykiskt ohälsa, AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö. Denna föreskrift tillsammans med AFS 2001:1 om Systematiskt arbetsmiljöarbete utgör grunden för det systematiska förbättringsarbetet inom arbetsmiljöområdet som alla arbetsgivare är skyldiga att ha

Utbildning som syftar till att i ett tidigt stadie kunna identifiera medarbetare som är i riskzonen för att hamna i psykisk ohälsa men även för dig som har medarbetare som redan är drabbade av psykiskohälsa och på väg tillbaka till arbetsplatsen. Se även utbildningen ”Lennart kommer tillbaka”- utbildning om utmattning

Deltagarna kommer även att få med verktyg som kan användas för kartläggning på arbetsplatsen.

Målgrupp: Chefer och företagsledare

Utbildningsledare Anna Vesterberg har lång erfarenhet med lednings- och verksamhetsutveckling och arbetat både med utbildningar och praktiskt med införande av ledningssystem för att klara de lagkrav som företag/organisationer har att hålla sig till

Kursen kostar 6500 kr +moms. I detta ingår lunch och fika samt utbildningsmaterial

Faktura skickas ut 14 dagar innan utbildningstillfället. Vid avbokning senare än 14 dagar debiteras full utbildningskostnad. Vid sjukdomen med läkarintyg flyttas man till nästa utbildningstillfälle.

För avbokning innan 14 dagar utgår en administrativ kostnad på 500 kr+ moms