Utbildning i Mindfulness

Nyfiken på Mindfulness omfattar 5 träffar. Varje träff är 1-2 timmar max 8 deltagare per grupp. Utbildningen baseras på ” Här och Nu” metoden som är utvecklad av läkaren och grundaren till ”Mindfulnesscenter AB”, Ola Schenström, och genomförs av Anna Vesterberg, utbildad Mindfulnessinstruktör på Mindfulnesscenter AB.

Vi använder litteraturen ”Mindfulness i vardagen”. Träffarna består av teori, praktik och reflektioner från hemmaträningen och litteraturen samt övningarna under utbildningstillfället.