Kvalitet och processutveckling

Alla vill bra kvalitet både de som säljer och de som köper men av lite olika skäl. Som företag och organisationer vill man inte ha kvalitetsbrister i produktion av varor och tjänster som leder till omarbetningar, kassationer, reklamationer, ökad administration m.m. dvs. kvalitetsbristkostnader. Detta kan även leda till slitningar mellan avdelningar eller funktioner och påverka arbetsmiljön negativt som även kommer att påverka det vi ska sälja och kanske kommunikation till kund. En ond cirkel kan uppstå.

Vad kan vara orsaken till detta och hur kan man lösa problem och bli stadigt bättre med minskade kvalitetsbristkostnader och bättre samarbete? Orsaken kan ligga i strukturella problem som ordning och reda, ansvar och befogenheter, otydliga målbilder, oklara processer.

Av den anledningen har vi tagit fram en palett av utbildningar som kan hjälpa ditt företag eller organisation med att komma till rätta med en eller flera problem som ni har, kan tänkas hamna i framtiden eller vill arbeta förebyggande med för att inte hamna där. Det kan även finnas kundkrav eller lagkrav som kräver ledningssystem mot en eller flera ISO standarder.