Att kontinuerligt utvärdera hur företagets eller organisationens ledningssystemet fungerar, att beslut som fattas blivit implementerade och fungerar som det var tänkt, att ledare och medarbetarna har kännedom om var de kan hitta stöd i sitt dagliga arbete när de behöver, fånga upp förslag till förbättringar och undersöka att man lever upp till kund och lagkrav är några positiva effekter som revision syftar till.

Revisionen är en oberoende granskning som kan genomföras av egen personal eller en konsult.

Att utvärdera sina leverantörer och underleverantörer för att säkerställa att de faktiskt uppfyller krav i avtal är en annan viktig del.

Våra utbildningar inom dessa områden syftar till att hjälpa er att utveckla er egen organisation men även att förbättra relationer till leverantörer och underleverantörer och säkra era egna avtal gentemot kund.