Ledningssystem för internrevisorn

Intern revision av verksamhetens ledningssystem och arbetssätt är ett oerhört värdefullt verktyg för utveckling av hela företaget/organisationen. Väl planerade och genomförda revisioner genererar värde för verksamheten i form av ett mer effektivt ledningssystem i syfte att skapa bra kvalitet med låga kvalitetsbristkostnader och ökad kundnöjdhet, minskad miljöpåverkan, bättre arbetsmiljö och högre informationssäkerhet. Samtidigt som internrevisionen identifierar interna möjligheter till ökad effektivitet och lönsamhet. Väl planerade interna revisioner ger ledningen värdefull information som underlag för styrning av verksamheten.

Utbildningsinnehåll

  • Vad är ett ledningssystem?
  • Vad är en standard?
  • Syfte och mål med ett ledningssystem enligt ISO
  • Internrevisorns roll
  • Genomgång och förslag till frågeställningar kring de gemensamma standardkraven
  • Genomgång och förslag till frågeställningar kring specifika standardkrav per område

Utbildningsmål

Målet med utbildningen är att du få en grundläggande kunskap, förståelse och syftet med de gemensamma kraven i ISO standarden  samt de specifika kraven så att du ska kan genomföra revision som skapar nytta och värde för din organisation/företag.

Utbildningen vänder sig till

Utbildningen passar dig som redan arbetar som internrevisor, nyutbildad revisor utan erfarenhet, nytt uppdrag utan varken utbildning eller erfarenhet samt du som ska ansvara för att planera och genomföra interna revisioner av er ledningssystem. Vi kommer blanda teori med praktik och dela med oss av vår långa erfarenhet. Vi kommer att ge exempel från revisioner och från olika branscher vi arbetat med och inom, i över 20 år.

Utbildningen ges både som öppen, distans och företagsanpassad på plats eller digital

Utbildningslängd: Öppen utbildning 2 dag. Ledarledd on-line  4 halvdagar

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs.

Utbildningsledare: Anna Vesterberg

Kontakta oss för en företagsintern utbildning

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi med en offert på en utbildning anpassad efter era behov.