Ledningssystem för chefer/ledare/processägare 2 dagar

Har du en ledande position som linjechef, arbetsledare, processägare/ledare? Då är detta utbildningen för dig. Du behöver, precis som alla andra funktioner som har ett uttalat ansvar i ledningssystemet en god förståelse för vad ett ledningssystem är, hur ansvaret ser ut och de fantastiska möjligheter det kan ge både dig och dem du leder om det fungerar bra.

Utbildningsmål

Målet med dagarna är att du ska få en god kunskap om hur ett väl designat ledningssystem ger högre kundnöjdhet, minskade kvalitetsbristkostnader= bättre lönsamhet, identifiering av potentiella förbättringsmöjligheter, tillvaratagande av organisationen kunskaper och idéer som kan leda till innovationer, minskad miljö och klimatpåverkan, bättre arbetsmiljö och trivsel samt ger ledningen värdefull information som då effektivt kan prioritera sin styrning av verksamheten.

Vi kommer blanda teori med praktik och exempel från arbetssätt vi utvecklat och/eller tagit del av från de många branscher, företag och organisationer vi arbetat med och inom i över 20 år. Utbildningen hålls av två utbildningsledare där minst en av oss har arbetat som chef/ledare på både operativ, taktisk och strategisk nivå under många år.

Utbildningen ges som företagsanpassad.

Förkunskaper: Inga förkunskaper krävs

Anmälan: Kontakta oss för mer information om företagsanpassad utbildning

Andra utbildningar som kan var bra att komplettera med:

  • Risker och möjligheter
  • Sätta mål
  • Processutveckling
  • Integrerade ledningssystem

Kontakta oss

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi med en offert på en utbildning anpassad efter era behov.