Arbetsmiljöledning enligt ISO 45001 för internrevisorn

Intern revision av verksamhetens ledningssystem och arbetssätt är ett oerhört värdefullt verktyg för utveckling av verksamheten. Väl planerade och genomförda revisioner genererar värde för verksamheten i form av ett mer effektivt ledningssystem i syfte att skapa säkra och hälsosamma arbetsplatser, förebygga ohälsa och förhindra arbetsrelaterade skador. Samtidigt som internrevisionen identifierar interna möjligheter till ökad effektivitet och lönsamhet. Väl planerade interna revisioner ger ledningen värdefull information som underlag för styrning av verksamheten.

Utbildningsmål

Målet med utbildningen är att du ska kunna genomföra internrevision inom arbetsmiljöområdet som skapar nytta och värde för din organisation/företag.

Du förstår syftet arbetsmiljöledningssystem enligt ISO 45001 samt förstår  hur man planerar och genomför revisioner som ger ett värdefullt underlag för ledningen i strategiarbetet samt förbättringsförslag som leder till utveckling i verksamheten.

Utbildningen vänder sig till

Utbildningen passar dig som redan arbetar som internrevisor inom annat området, enligt AFS 2001 eller OHSAS 18001. Du kan vara nyutbildad revisor utan erfarenhet och ska ansvara för att planera och genomföra interna revisioner av ett arbetsmiljöledningssystem. Vi kommer blanda teori med praktik och dela med oss av vår långa erfarenhet. Vi kommer att ge exempel från revisioner och från olika branscher vi arbetat med och inom, i över 20 år.

Utbildningen ges företagsanpassad på plats eller på distans.

Utbildningslängd: 1 dag

Förkunskaper: Du bör ha gått grundutbildning i internrevision hos oss eller något annat utbildningsföretag eller ha erfarenhet av revisionsarbete.

Kontakta oss

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi med mer information eller en offert på en utbildning företagsanpassad på plats eller på distans efter era behov.

     

    Andra utbildningar som kan var bra att komplettera med: