Webinar 2 oktober Innovation + kvalitet+arbetsmiljö+miljö = Hållbarhet

Webinar fredagen 2 oktober kl 10.00

Att ha en process för hur man arbetar med innovation för att klara kunders/marknadens nya behov och förväntningar är A och O för  företag och organisationer så att de blir långsiktigt hållbara och lönsamma i en konstant föränderlig värld. För detta behövs   behövs ett organiserat innovationsarbete som tillsammans med andra områden är integrerade i såväl den ledning som operativa verksamheten.

2019 blev den internationell standard för innovationsledning ISO 56002 färdig som kan hjälpa företag och organisationer i sitt innovationsarbete med struktur, arbetssätt och mycket mer.

Denna standard bör integreras med andra områden så att viktiga kunskaper tas tillvara som hjälper företag och organisationer att utveckla sina affärsidéer, produkter och tjänster.

Hör Anna Sandvik som arbetat som innovation och designchef på flera stora internationellt kända företag och varumärken både nationellt, i Europa och Kina. Nu arbetar Anna Sandvik med Anna Vesterberg som under sin tid som Hållbarhetschef på Karolinska bla. startade den Nationella Substitutionsgruppen som har som uppdrag att fasa ut farliga ämnen i medicintekniska produkter och kemikalier som används inom hälso- och sjukvård.

I dag arbetar vi med att utveckla företag, organisationer, produkter och tjänster samt affärsidéer.  Var med på Webinar fredagen 2 oktober kl 10.00 där de berättar om erfarenheter  inom innovation och hur en standard kan vara till hjälp.

Skicka dina kontaktuppgifter och märk med Innovation . Du kommer få mail med en länk till ett zoom webinar senast dagen innan.