Ny utbildning i leverantörsbedömning och leverantörsrevision

Revision och utvärdering av leverantörer

Det är inte helt lätt att utveckla ett arbetssätt för revision och utvärdering av leverantörer. När man ska genomföra leverantörsrevisioner och eller utvärdering av leverantörer  kan uppdraget bestå i att följa upp de krav ni ställt på era leverantörer i avtal, kvalitetsgranskning och bedömning av leverantörers produkter och tjänster samt riskbedömning utifrån produktionsland och leveransmöjlighet.

Vid leverantörs bedömning tittar man på olika parametrar så som produktion, miljö, sociala förhållanden, ekonomi, kvalité, risk samt leveransmöjlighet eller annat som ni själva, era kunder via avtal eller olika standarder kräver att ni gör.

Genom att genomföra leverantörsrevisioner och årlig utvärdering får ni en tydlig information om hur era leverantörer efterlever de krav ni ställer på dem samt den information leverantören gett till er är korrekt.

Att genomföra leverantörsrevisioner på kritiska- och nya leverantörer ger er också trovärdighet gentemot era kunder eller uppdragsgivare.

I denna utbildning kommer vi att gå igenom det ni behöver för att starta ett sådant arbete genom att blanda teori med praktis och förse er med exempel och mallar så ni kan starta arbetet när ni kommer hem.

Kursledaren Anna Sandvik har arbeta med inköp och leverantörsutvärdering nationellt och globalt samt utveckling och innovation och har en gedigen erfarenhet inom hela området både på strategisk och operativ nivå. Hon är utbildad revisor, utbildad internrevisor för miljö och kvalitet samt erbjuder konsulttjänster inom dessa områden

           Läs mer och anmäl dig här 

Har du frågor om utbildningen eller vill ha kontakt för en företagsintern utbildning?