BAM- Bättre arbetsmiljöutbildning hos SENSUS

I förra veckan genomförde  SENSUS, Svealand sitt sista utbildningspass i ”Företagsanpassad BAM”- Bättre arbetsmiljö. Regionchef, arbetsmiljödelegater, arbetsmiljöombud och huvudskyddsombud genomförde utbildningen tillsammans för att få en gemensam kunskapsbas. Utbildningen innehåller bla; arbetsmiljöregler,  roller och ansvar, SAM och OSA, riskhantering, koppling till internationella ISO standarden ISO 45001, skapa handlingsplan för fortsatt arbete och avslutas med ett test. Stort engagemang och framförallt otroligt härligt att kunna träffas fysiskt på examensdagen.

2B Fine AB är godkänd utbildningsanordnare hos AFA och för denna utbildning kan man söka medel hos AFA

https://www.afaforsakring.se/forebyggande/stod-for-arbetsmiljoutbildning/

Vill du veta mer så kontakta oss