Distansutbildning Grunder i kvalitetsledning för Hälso- och sjukvård 14, 16 och 18 december

Har ni köer, dålig arbetsmiljö, höga kvalitesbristkostnader ? Då är ni inte ensamma. Detta är några av de problem som många ledare och personal inom vården brottas med kontinuerligt. Det behöver inte vara så. Det finns lösningar på dessa och många andra problem. Under 3 halvdagar kommer vi gå igenom grunder som behövs för att skapa ett ledningssystem som både kan hantera inre och yttre effektivitet så att vi både gör saker rätt och rätt saker.

Läs mer här